Då öppnar Slussbron för trafik

Flygbild över Slussen då bron ankom Saltsjön i mars
Foto: Susanne Lövgren

Stockholm stads mest omtalade bro, Slussbron, kommer att öppna för trafik måndagen den 26 oktober. Då öppnar också Katarinavägen för busstrafik. Beroende på hur läget ser ut för publika sammankomster så blir det invigning den 25 oktober.

Stadens ursprungliga plan var att öppna bron för trafik redan i augusti, men ett oväder i Biscayabukten fördröjde leveransen av bron. Denna försening har kastat om tidplanen för i vilken ordning vi utför arbetena och således också öppningen av bron.

Nu har vi kunnat utnyttja tiden för att utföra arbeten som vi annars skulle gjort när bron legat på plats. Det handlar framför allt om arbeten i vattenområdet som kunnat utföras mer på ett mer rationellt sätt. Detta har också medfört en kostnadsbesparing, men innebär att själva öppnandet av bron dröjer till 26 oktober.

Genom att avvakta till oktober kommer bron och dess anslutningar att vara mer färdigställda, vilket innebär en betydande fördel för allmänheten och bidrar till att projektet uppfyller målet om att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik. Om vi istället forcerat arbetet för att kunna driftsätta bron i augusti skulle det innebära stora kostnader och framför allt sämre framkomlighet mellan Södermalm och Gamla Stan med flera provisorier och omledningar.

Staden skulle i bästa fall vilja bjuda allmänheten på en stor invigning söndagen den 25 oktober, men i dagsläget behöver vi avvakta utvecklingen av coronapandemin. Pandemin medför också stor osäkerhet avseende vilken inverkan det kommer att ha på projektet bland annat med tanke på tillgång till personal, material och leveranser.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad