dcsimg

Sätra centrum utvecklas - nu på samråd

Visionsbild Sätra centrum, Urban Couture Arkitekter

Sätra centrum, Sveriges första inomhuscentrum, byggdes 1965. Riktigt modernt på den tiden, men nu i stort behov av utveckling. Fram till 14 maj kan du tycka till om förslaget till det nya Sätra centrum.

Sätra centrum blir utåtvänt

Förslaget om att utveckla Sätra centrum handlar om att skapa en trivsam, trygg och välkomnande mötesplats med fler bostäder och lokaler runt torget. Idag finns det bara en enda väg till tunnelbanan, genom dagens Sätra centrum, som är inåtvänt, trångt och mörkt. I förslaget vänds centrumet utåt, med butikslokaler runt ett öppet torg. Centrumdelen över spåren rivs och tunnelbanan får en egen entré.

Ett tryggt torg utan baksidor
Dagens centrumbyggnad rivs och ersätts med ett utomhustorg som blir en naturlig mötesplats i Sätra. Torget ska vara soligt, levande och öppet.

Lättare att ta sig fram
Förslaget innebär också satsningar på cykel- och gångtrafik. Sätra centrum kopplas ihop med Sätradalsparken i öster och Sätra naturreservat i väster, på ett bättre sätt än idag.

600 nya bostäder
Fyra kvarter med bostäder och butikslokaler i bottenvåningarna planeras. Tanken är att de nya husen ska rama in torget. Några hus föreslås bli fem eller sex våningar höga och ha trädgårdar på taket. Andra hus föreslås bli högre, upp till 16 våningar höga.

Se förslaget i 3D på webben
På projektets webbplats finns mer information och kontaktuppgifter om du har frågor.

Utveckling av Sätra Centrum 

Bilder i samrådsförslag Sätra centrum

Planförslaget sett från nordväst (Urban Couture Arkitekter, 2020)
Planförslaget sett från sydväst (Urban Couture Arkitekter, 2020)
Planförslaget sett från norr (Urban Couture Arkitekter, 2020)
Planförslaget sett från söder (Urban Couture Arkitekter, 2020)
Torget sett från ögonhöjd passage Sätraskolan (Urban Couture Arkitekter, 2020)
Samrådsförslag Sätra centrum, programmering av byggnader
Visionsbild Sätra centrum, Urban Couture Arkitekter

Läs mer

Samrådsförslaget för Sätra centrum visas digitalt i Fokus Skärholmens 3D-modell

Uppdaterad