dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 21

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 21. Ny information står i kursiv text.

Arbetstider i projektet

Vi utför arbeten som orsakar luftburet buller på vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00. Arbetena i berget som orsakar stomljud får utföras på vardagar från klockan 07.00 fram till 22.00.

Betongarbetena i Katarinaschaktet har fått utökade arbetstider, de kan nu pågå mån – sön kl. 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten.

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi det här nedan.

Nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Under fyra nätter vecka 22 kommer vi att utföra gatuarbeten vid korsningen Hornsgatan/Götgatan.

Helgarbeten

Torsdag 21 maj (Kristi himmelsfärdsdag) kommer kortvarig borrning, sprängning, skrotning och utlastning av sten att utföras i Katarinagaraget. Skrotning innebär att vi hackar bort löst sittande stenar efter sprängning. Vi har fått tillstånd att utföra arbetena i Katarinagaraget även under helger och röda dagar, men arbetena är mindre intensiva än på vardagar. Tillståndet kommer främst att nyttjas under lördagar. Arbetena får utföras kl. 09-17 och sprängning sker klockan 10 och/eller 15. Tillståndet för helgarbeten gäller till augusti.

I Katarinaschaktet kommer betongarbeten att pågå helger från april till sommaren, det är inte bullrande arbeten.

Sprängningsarbete på Katarinavägen vecka 21

Mellan 14 – 21 maj utför vi ett mindre sprängningsarbete utanför öppningen till Katarinagaraget, på Katarinavägen. Detta arbete beräknas bli klart under veckan, eventuellt redan på tisdagen. Vi spränger ungefär två gånger per dag och spärrar då av gång- och cykelvägarna i några minuter.

Arbete med busshållplatser på Katarinavägen

Arbete med att bygga busshållplatser utmed Katarinavägen, i höjd med Katarinavägen 11 respektive 20, pågår. Vi har stängt parkeringsplatserna samt tagit bort cykelstället. Arbetet kommer att pågå till cirka vecka 22.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan

Trappan är stängd vilket innebär att du får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården.

Nu har vi börjat gå in i ledningstunneln och river ut de gamla rören som finns däri. Rören ska saneras och avfallet kommer att pumpas ut till lufttäta behållare. Det är inte några bullrande arbeten. Eventuellt kan saneringsarbetet som kommer att pågå 1-2 månader att orsaka en del lukt. Det är inget som är farligt att andas in.

Till sommaren, eller eventuellt senare, kommer ett mindre sprängningsarbete att ta vid nedanför trappan.

Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020. Trappan kommer att öppnas för allmänheten 2023. 

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

Borrningarna och sprängningarna för bussterminalen i Katarinaberget utförs vardagar klockan 07.00-22.00.

Tunneldrivningen går framåt åt båda hållen. I den östra delen spränger vi ut infartsrampen både inifrån berget och utifrån Stadsgårdsleden, och under vecka 20 kommer genomslaget att ske. Vi har nu även börjat spränga ut det norra utrymmet där bussarnas avgångsplatser kommer att vara. Detta arbete görs till en början österifrån, men kommer så småningom att gå från båda håll.

Framdriftskarta

Klicka här för att se bilden högupplöst.

Sprängningsarbeten i Katarinagaraget

Nu har sprängningar inne i Katarinagaraget startat för de framtida rulltrapporna och hisschakten ned mot bussterminalen. Dessa arbeten kommer att utföras ovanför de västra delarna av terminalen. Det kommer att vara små men många sprängsalvor som sprängs inom ett och samma område. De kommer främst att märkas av i lokaler och lägenheter i nära anslutning till Katarinagaraget.

Nu pågår dessa arbeten även på lördagar klockan 9-17, med salvor klockan 10 och/eller 15. Arbetena ligger nära tunnelbanan, och för att minimera risken för påverkan på tunnelbanan har vi fått tillstånd att spränga helger fram till augusti.

Nu spränger vi ut ett ledningsschakt nedanför Katarinavägen, utanför öppningen till Katarinagaraget. Vid sprängning kommer spränggaserna ut genom tunnelöppningen på Katarinavägen. Det luktar som fyrverkerier och är ofarliga att andas in som förbipasserande.

Se framdriftskartan nedan för en ungefärlig bild av var borrning/sprängning pågår nu och framöver. Numera kan ni även följa framdriften av arbetena för bussterminalens huvudentré som sprängs ut i Katarinagaraget.

Klicka här för högupplöst bild.

Arbeten i Katarinagaraget

Inne i Katarinagaraget pågår sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré. Där spränger vi ut ytor för framtida rulltrappor och hisschakt med mera. Sprängningarna där beräknas pågå till cirka juli 2020.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbete pågår med att spränga ut infartstunneln och en utrymningsväg strax väster om infartstunneln. Salvorna ute på Stadsgårdsleden är korta men ganska högljudda. Sprängning vid Stadsgårdsleden utförs vardagar cirka klockan 10 och 14.

Trafiken på Stadsgårdsleden stoppas i cirka fem minuter i samband med sprängning.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.

Under vecka 21 börjar vi spränga ut en tunnel snett nedåt mot bussterminalen. Dessa sprängningar beräknas pågå i cirka två månader och de kommer att ge upphov till stomljud i närliggande fastigheter.

Vid sprängning spärrar vi av gång-, cykel- och körbanorna i några minuter. Se på kartan nedan var flaggvakter stoppar trafiken vid sprängning:

  1. Gångtrafik Katarinavägen
  2. Biltrafik Katarinavägen
  3. Gångtrafk Glasbruksgatan
  4. Gång- och biltrafik Klevgränd 7-9
  5. Trappor till Höga stigen-Fiskarg.
  6. Entré Glasbruksgatan 36
  7. Trappa till Katarina kyrkobacke
  8. Gång- och biltrafik Glasbruksg. 38
  9. Gång- och biltrafik Katarinavägen

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik under hösten. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten i Katarinaschaktet

I Katarinaschaktet, nedanför Ryssgården och Katarinavägen, pågår en mängd olika arbeten för att bygga upp Katarinavägen och omkringliggande ytor inför den stora trafikomläggningen i höst.

Vi fortsätter montera tält och utföra tätskiktsarbeten i tälten. De står i några veckor på respektive plats och flyttar sedan vidare. Syftet med tälten är att de tar bort lukt, fukt och buller från tätskiktsarbetena. Vi kommer närmsta tiden att använda så kallad MMA-primer igen vilket kan ge upphov till dålig/stark lukt, men det är inget som är farligt att andas in som förbipasserande.

Sedan tornkranen på Katarinavägen monterats ned måste vi ibland ta hjälp av en kranbil för att göra lyft. Vid dessa tillfällen smalnas tillfälligt gång- och cykelbanan mellan Katarinavägen och Ryssgården av.

Arbeten vid Skeppsbron och Munkbron

På Skeppsbron pågår arbete med att bredda kajen. Bland annat utförs tätskiktsarbeten, betongarbeten och stödmurar samt stensättning. Det är arbeten som förbereder Skeppsbron inför huvudbrons invigning i höst.

Vid Slussplan och i början av Skeppsbron pågår ledningsarbeten. Från och med torsdag 21 maj till den 19 juni kommer arbetena att pågå intill fasaderna. Det kommer att finnas gångfållor till samtliga entréer. Dessa arbeten kommer att pågå klockan 07-16.

Vid Munkbron är spontningen klar, inom kort kommer ett pålningsarbete att ta vid där. Nu pågår arbete med montage och driftsättning av fjärrvärme, kanalisation och andra ledningar.

Sedan 9 april har arbetsområdet vid Slussplan utökats på grund av ledningsarbeten i körbanorna. Gång, cykel och vägytorna i området har förskjutits något. Läs mer i vår nyhet på trafiken.nu/slussen.

Arbeten i vattenområdet

I vattenområdet och vid Slussplan pågår arbeten för Slussens nya avtappningskanaler. Kanalerna kommer bli cirka 33 respektive 35 meter breda. I dessa kanaler kommer det att monteras avbördningsluckor som kommer att reglera⁠ Mälarens vattennivå. Den stora sponten mitt emellan Slussen och Gamla stan är nu tät och tömd på vatten. Däri kommer den södra avbördningsluckan att byggas. Även delar av slusskanalen kommer att byggas där, resten av slusskanalen byggs på en annan plats och forslas hit till Slussen.

Arkeologiska utgrävningar

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad