Vi har jämfört och vi har fyra vinnare!

Bostäder, Rogaland, Husbe
De fyra vinnande förslagen: ByggVesta, Sveafastigheter, Bonava och Sveaviken.

Vi gratulerar bolagen Bonava, Sveafastigheter Bostad AB, ByggVesta AB och Sveaviken Bostad AB och deras arkitekter, Bonava Designstudio, White, Krook & Tjäder och Måns Tham!

Tack till alla som deltog!

Förslagen bedömdes av juryn vara de som på bäst sätt uppfyllde de uppsatta kriterierna i jämförelseförfarandet för Rogaland.

Framför allt utmärkte sig vinnarförslagen när det gällde anpassningen till topografi och natur och idéerna i arbetet med att främja ökad social hållbarhet inom Husby. Exploateringskontoret kommer därför föreslå för exploateringsnämnden att ge markanvisning till ovanstående bolag inom Rogaland. Beslut väntas tas av nämnden den 27 augusti. I avtalet om markanvisning finns krav på genomförande av projektidén, både gällande utformning och övriga åtaganden.

Vi vill tacka alla deltagande, vi är väldigt glada över att ett så stort antal aktörer visade intresse. Totalt inkom 20 ansökningar av genomgående hög kvalitet.

När staden bedömde de inkomna förslagen i steg 1 utgick vi från markanvisningspolicyn och den projektidé som bolagen lade fram. Framför allt tog vi hänsyn till bolagens genomförandeförmåga, ekonomi, stabilitet, tidigare projekt, andel bostadsrätter och långsiktiga förvaltning av hyresrätter. Vid urvalet beaktades vidare projektidén och förslag till stadsstruktur och dess koppling till bolagens platsanalys. Stor vikt lades dessutom på hur idén främjar social hållbarhet och hur väl anpassad den var för området. 

De sex aktörer som valdes ut att gå vidare till steg 2 godkändes sedan av exploateringskontorets ledningsgrupp, bestående av samtliga avdelningschefer och förvaltningsdirektören. Bedömningsgruppen (juryn), som bestod av projektledare och planarkitekt samt enhetschef från både exploaterings- och stadsbyggnadskontoret, såg många goda idéer och höga ambitioner även i flera av de inkomna förslagen som inte gick vidare.
I steg 2 bedömdes alla utbyggnadsförslag ha väldigt goda och höga kvalitéer. Utifrån bedömningskriterierna ansågs fyra aktörer ha något mer tilltalande förslag, framför allt gällande anpassningen till topografi och natur, den arkitektoniska nivån och idéerna i arbetet med att främja ökad social hållbarhet inom Husby.

Eventuella frågor kring jämförelseförfarandet i Husby, Rogaland besvaras av projektledare Joakim Norell.

Se och läs mer om de vinnande förslagen här:

Bonava Sverige AB 

ByggVesta AB

Sveafastigheter Bostad AB 

Sveaviken Bostad AB 

Bildgalleri

Bonava, Bonava Designstudio  och White Arkitekter
Bonava, Bonava Designstudio och White Arkitekter
ByggVesta och Måns Tham
ByggVesta och Måns Tham
Sveafastigheter och White Arkitekter
Sveafastigheter och White Arkitekter
Sveaviken och Krook & Tjäder
Sveaviken och Krook & Tjäder

Kontakt

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad