Aktuella arbeten i Slussen vecka 24

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 24. Ny information står i kursiv text.

Arbetstider i projektet

Vi utför arbeten som orsakar luftburet buller på vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00. Arbetena i berget som orsakar stomljud får utföras på vardagar från klockan 07.00 fram till 22.00.

Betongarbetena i Katarinaschaktet har fått utökade arbetstider, de kan nu pågå mån – sön klockan 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten.

Utlastning av berg från arbetena i Katarinagaraget går via Katarinavägen och utförs vardagar och helger klockan 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar således inte.

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi det här nedan.

Nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Under natten 8-9 juni, måndag mot tisdag, kommer vi att flytta staket och betongsuggor som står mitt emot Katarinavägen 7. För att minimera påverkan på bil-, gång- och cykeltrafik i området kommer detta att utföras mellan klockan 20.00 - 06.00. Själva arbetet beräknas ta cirka 4 timmar och kan bullra något.

Helgarbeten

På den avstängda delen av Katarinavägen fram till den nya bron arbetar vi sju dagar i veckan tills att bron öppnar i oktober. Det handlar om markarbeten och tätskiktsarbeten där vissa av momenten är bullrande. Helgarbetena pågår klockan 07.00-19.00 men inga bullrande arbeten får utföras innan klockan 09.00.

Vi har fått tillstånd att utföra arbetena i Katarinagaraget även under helger och röda dagar, men arbetena är mindre intensiva än på vardagar. Tillståndet kommer främst att nyttjas under lördagar. Arbetena får utföras klockan 09-17 och sprängning sker klockan 10 och/eller 15. Tillståndet för helgarbeten gäller till augusti.

Arbete med busshållplatser på Katarinavägen

Arbete med att bygga busshållplatser utmed Katarinavägen, i höjd med Katarinavägen 11 respektive 20, pågår. Vi har stängt parkeringsplatserna samt tagit bort cykelstället. 

Arbetena på den norra delen av gatan är klara och nu sätter vi igång med hållplatsen på andra sidan gatan. Vid bygget av denna hållplats behöver delar av vägen att stängas av och det innebär mindre yta för gående och cyklister. Arbetena beräknas pågå som längst till 8 juni och under denna period uppmanas cyklister att kliva av cykeln och leda den en kort sträcka.

I början på denna vecka lägger vi om gång- och cykelbanan på Katarinavägen till den nya betongen närmare husväggen. Så kommer det att vara under några veckor, sedan kommer gångbanan återigen att läggas där den går idag.

Arbeten vid Katarinavägen och bredvid Ryssgården

I Katarinaschaktet, intill Ryssgården och Katarinavägen, pågår en mängd olika arbeten för att bygga upp Katarinavägen och omkringliggande betongkonstruktioner inför den stora trafikomläggningen i höst. Det handlar om gjutningar av väggar och golv, formning av balkar och markarbeten.

I övrigt pågår det under juni mycket tätskiktsarbeten och finplanering. Finplanering innebär att vi lägger asfalt, kantsten, brunnar och liknande ytliga arbeten. Finplaneringen kommer att utföras även helger i juni. De bullrande delarna av arbetena pågår från klockan 9.

Denna vecka kommer en sugbil stå på arbetsområdet i höjd med Katarinavägen 7 i samband med ledningsarbeten.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan

Trappan är stängd vilket innebär att du får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården.

Vi har gått in i ledningstunneln för att ta bort de gamla rören. Rören har sanerats, så nästa steg är att börja riva. Det är inte några bullrande arbeten. Den 4 juni hade cirka 60 av totalt 100 meter rör rivits.

Till sommaren, eller eventuellt senare, kommer ett mindre sprängningsarbete att ta vid nedanför trappan.

Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020. Trappan kommer att öppnas för allmänheten 2023. 

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

Borrningarna och sprängningarna för bussterminalen i Katarinaberget utförs vardagar klockan 07.00-22.00.

Framdriftskarta

Klicka här för att se bilden högupplöst.

Sprängningsarbeten i Katarinagaraget

Inne i Katarinagaraget pågår sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré. Där spränger vi just nu ut tak och väggar vilket är de mest stomljudsalstrande arbetena. I sommar kommer vi att börja spränga nedåt vilket beräknas alstra mindre stomljud.

Nu pågår dessa arbeten även på lördagar klockan 9-17, med salvor klockan 10 och/eller 15. Arbetena ligger nära tunnelbanan, och för att minimera risken för påverkan på tunnelbanan har vi fått tillstånd att spränga helger fram till augusti.

Nu spränger vi ut ett ledningsschakt nedanför Katarinavägen, utanför öppningen till Katarinagaraget. Vid sprängning kommer spränggaserna ut genom tunnelöppningen på Katarinavägen. Det luktar som fyrverkerier och är ofarliga att andas in som förbipasserande.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbete pågår med att spränga ut infartstunneln och en utrymningsväg strax väster om infartstunneln. Salvorna ute på Stadsgårdsleden är korta men ganska högljudda. Sprängning vid Stadsgårdsleden utförs vardagar cirka klockan 10 och 14.

Nu har vi fått genomslag i infartsrampen men fler salvor för att öka storleken på hålet kvarstår.

Trafiken på Stadsgårdsleden stoppas i cirka fem minuter i samband med sprängning.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.

Med start i början av juni och cirka 12 veckor fram kommer en tunnel att sprängas ut strax under husen vid detta arbetsområde. Tunnelns början är vid arbetsområdet och den kommer att gå snett nedåt mot den framtida bussterminalen. Arbetena kommer att utföras vardagar klockan 07.00-19.00.

Påbörjad tunneldrivning nedåt mot bussterminalen.

Vid sprängning spärrar vi av gång-, cykel- och körbanorna i några minuter. Se på kartan nedan var flaggvakter stoppar trafiken vid sprängning:

  1. Gångtrafik Katarinavägen
  2. Biltrafik Katarinavägen
  3. Gångtrafik Glasbruksgatan
  4. Gång- och biltrafik Klevgränd 7-9
  5. Trappor till Höga stigen - Fiskargatan
  6. Entré Glasbruksgatan 36
  7. Trappa till Katarina kyrkobacke
  8. Gång- och biltrafik Glasbruksgatan 38
  9. Gång- och biltrafik Katarinavägen

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Form-, armering- och gjutningsarbeten för väggen mot Stadsgårdsleden pågår pågår inom arbetena med att återuppbygga Lokattens trappa. Snart börjar vi även med att snygga till ytorna på Katarinavägen inför asfaltering av dessa.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik under hösten. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten med Slussbron

Vid brons ändar bygger vi klart landfästena. Snart är nivån på landfästet i samma höjd som bron. Snart är den ena sidan av bron färdigmålad och vi sätter igång med den andra. Tätskiktsarbetena pågår i tälten som står på bron. I dagsläget är ungefär en fjärdedel av bron täckt med tätskiktsmattor. Sedan kommer vi att asfaltera, installera belysning bland mycket annat. Bron invigs och öppnar för trafik den 26 oktober. Mer information om hur trafiklösningarna kommer att se ut då kommer närmare invigningen.


Så här ser det ut innanför tälten på Slussbron. Foto: Lennart Johansson

Arbeten vid Skeppsbron och Munkbron

På Skeppsbron pågår arbete med att bredda kajen. Bland annat utförs tätskiktsarbeten, betongarbeten och stödmurar samt stensättning. Det är arbeten som förbereder Skeppsbron inför huvudbrons invigning i höst.

Vid Slussplan och i början av Skeppsbron pågår ledningsarbeten. Från och med torsdag 21 maj till den 19 juni kommer arbetena att pågå intill fasaderna. Det kommer att finnas gångfållor till samtliga entréer. Dessa arbeten kommer att pågå klockan 07-16.

Arbeten i vattenområdet

I vattenområdet och vid Slussplan pågår arbeten för Slussens nya avtappningskanaler. Kanalerna kommer bli cirka 33 respektive 35 meter breda. I dessa kanaler kommer det att monteras avbördningsluckor som kommer att reglera⁠ Mälarens vattennivå. Den stora sponten mitt emellan Slussen och Gamla stan är nu tät och tömd på vatten. Däri kommer den södra avbördningsluckan att byggas. Även delar av slusskanalen kommer att byggas där, resten av slusskanalen byggs på en annan plats och forslas hit till Slussen.

Arkeologiska utgrävningar

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad