Byggstart för Väständaparken

Pulkabacke, utegym och naturlek. Nu har bygget av nya Väständaparken i Årsta dragit igång.

Den nya parken kallades tidigare Arlaparken, men har nu fått namnet Väständaparken efter ett kvarter i området. Det är en 13 000 kvadratmeter stor park som planeras inom andra etappen av projekt Årstastråket. Parken ska ligga precis söder om Årstavägen nära Johanneshovsvägen, men bygget har blivit försenat på grund av belastningsproblematik kring Södra länken. 

Men nu har arbetet dragit igång. Området är avspärrat och till en början ska det bland annat tas ner träd på grund av att höjdförhållandena i parken behöver ändras. Det kommer att planteras minst lika många nya träd med stor variation.

Om allt går enligt plan så är parken klar i november 2022, och innehåller då bland annat ny plantering och gångväg genom parken, sittmurar, utegym och grill. Det blir även mycket för barnen, med till exempel rutschkana, studsmatta, pulkabacke och naturlek i stil med Årstabergsparken.

Ny park och studentbostäder i Ormlången.

Illustrationsplan över Väständaparken och närliggande projektet Sävlången vid Rörviksbacken. Illustration: Tengbom
Illustrationsplan över Väständaparken och närliggande projektet Sävlången vid Rörviksbacken. Illustration: Tengbom

Läs mer om projekt Årstastråket

Uppdaterad