Grodor och grönt när Hagsätra och Rågsved växer

Foto: Urbio
Groddamm i Rågsveds naturreservat. Foto: Urbio

Groddammar, utkikstorn, naturlekplats och naturreservat. När Hagsätra och Rågsved växer med fler bostäder är det även viktigt att satsa på det gröna.

Arbetet med Fokus Hagsätra Rågsved kommer innebära att en del gröna ytor försvinner för att bostäder ska få plats. Men staden arbetar, i detta och andra projekt, med att kompensera för det genom att också skapa nya gröna värden. Det är det som kallas för grönkompensation. Till exempel har vi under våren gjort färdigt fyra nya groddammar i Rågsveds naturreservat, och det ska även bli ett utkikstorn vid en av dammarna under året. Invigning av groddammarna är planerad till våren 2021 när läget med coronaviruset förhoppningsvis förbättrats.

Vi kommer också se till att det blir lättare att ta sig till Rågsveds naturreservat genom en ny trappa i samband med att det byggs 108 nya hyresrätter på Bjursätragatan. I det bostadsbygget ingår även en ny naturlekplats.

Förutom det ser vi även till att det finns grönska långt framöver genom nya naturreservat. Förutom det nya reservatet i Rågsved ska det beslutas om att inrätta Hagsätraskogens naturreservat under året.

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Mitt Hagsätra Rågsved

Uppdaterad