Här är förslaget för nya Teaterparken

Bild: Nyréns arkitektkontor
Bild: Nyréns arkitektkontor

Nya lekplatser, utegym, område för skejt och utsiktsplatser. Men också fokus på bevarande av naturen. Nu kan du kolla in förslaget för nya Teaterparken.

Nya utsiktsplatser och lekplatser, utegym, bättre tillgänglighet, ytor för skejt under tunnelbanebron och utökade användningsområden för amfiteatern. Men också fokus på att bevara och förstärka den befintliga naturen. Det är en del av det ni hittar i det nya förslaget för Teaterparken, som ligger mellan Telefonplan och Hägerstensåsen. Utgångspunkten i arbetet med förslaget har varit de hundratals idéer och synpunkter staden fått in från boende och verksamma i området, detta i så kallad tidig dialog under våren 2019.

Här kan du se förslaget för Teaterparken 

Under hösten 2020 fortsätter detaljplaneringen av förslaget. Byggstart är planerad till våren 2021, och färdigställande till augusti 2022.

Läs mer om Teaterparken

Uppdaterad