dcsimg

Ny huvudprojektledare för Söderstaden

Fredrik Wallin, projektchef för Söderstaden
Fredrik Wallin, projektchef för Söderstaden

Fredrik Wallin började 15 juni som ny huvudprojektledare för Söderstaden. Han kommer närmast från en roll som projektledare för Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt ”Inre hamnen” och en ny station för Ostlänken. Tidigare huvudprojektledaren Patrik Dahlin har gått vidare till ett bolag inom Stockholms stad.

Jag kan inte se något annat projekt i Sverige med så här goda förutsättningar att utveckla en spännande urban stadsmiljö med hög kvalitet, hållbarhet och unik arkitektur.

 

Vad lockade dig till Stockholm och Söderstaden?

- Det var många faktorer. Jag kan inte se något annat projekt i Sverige med så här goda förutsättningar att utveckla en spännande urban stadsmiljö med hög kvalitet, hållbarhet och unik arkitektur. Slakthusområdet med sin unika historia, Gullmarsplan med sin otroliga kapacitet som knutpunkt och Globenområdet med sin idrottshistoria och sina stora arenor.

Området står inför en intensiv och spännande stadsutveckling. Det är väldigt få projekt i Sverige som har lyckats tillvarata det lokala och skapa bestående unika uttryck, vilket jag tror på här. Jag är dessutom född på Södermalm så det är med extra varmt hjärta som jag återvänder.

Hur ser du på stadsutvecklingsområdet Söderstaden. Finns det likheter med andra projekt som du har drivit?

- Ja, varje plats har unika förutsättningar som man behöver visa hänsyn till och förhålla sig till. Dessutom finns det alltid många parter som ska vara delaktiga och bidra i stadsutvecklingen över lång tid.

Jag ser samarbete och samordning som nyckelfaktorer. Det kräver exempelvis att vi fortsätter att utveckla relationer med företag, föreningar, skolor, grannar och andra andra intresserade av området. Jag vill att vi arbetar fokuserat med fastighetsutvecklare och byggaktörer för att sätta upp gemensamma och synliga mål där olika perspektiv samverkar och utvecklar stadsdelen.

Hur får du ihop rollen som projektledare för ett stort stadsutvecklingsprojekt?

- Jag tycker att det är viktigt att respektera olika intressen och drivkrafter. Det handlar om att skapa en bred vilja att investera i tid, kunskap och ekonomiska resurser. Lyckas vi med det, ger det också mycket energi in i ett projekt. Det handlar också om att hitta lösningar som gör att alla parter känner att sina delar och helheten blir värdeskapande.

I min roll tycker jag också att det är viktigt att ha ett långt tidsperspektiv. Det vi gör nu ska fungera bra under många generationer. Uthållighet är en annan viktig egenskap, det här är mer av maratonlöpning än sprint för oss i projektorganisationen. Vi behöver ha kraft att hålla igång arbetet under en ganska lång tid.

Mer om projektet Söderstaden

Uppdaterad