Så ska Hagsätra och Rågsved utvecklas

Större chans att påverka, satsningar på parker och gator, höga krav på de som bygger för att det ska bli tryggt. Med Fokus Hagsätra Rågsved vill staden skapa ännu bättre stadsdelar för framtiden.

Fokus Hagsätra Rågsved kallas projektet där Stockholms stad vill skapa minst
3 000 nya bostäder, nya mötesplatser, fler aktiviteter i stadsdelarna och få stadsdelarna att hänga ihop mer med varandra än vad de gör idag. En viktig del av planeringen är att det satsas extra mycket på att Hagsätra och Rågsved ska bli socialt hållbara. Men, vad betyder då det?

- Social hållbarhet innebär att man försöker skapa en bättre stadsdel för alla. Till exempel att det finns stor variation av bostäder och aktiviteter, och att det är jämställt och tryggt för alla, säger Denise Silveti Bustillos, en av projektledarna på exploateringskontoret.

Satsning på parker och ökad trygghet
Satsningen kommer att märkas på flera sätt: Extra stora investeringar i parker och gator, hårdare krav på de som bygger att till exempel ha verksamheter i bottenvåningar på hus för att öka tryggheten. Det kan även handla om att arbeta med vilka som hyr i bottenvåningar, exempelvis kan läxhjälp och liknande verksamheter bli aktuella.

Västra Hagsätra är först ut
Ett av de första delprojekten i Fokus Hagsätra Rågsved är Västra Hagsätra med bland annat nya bostäder och förskola. Planerna ska ut på samråd i höst, och det innebär att boende och verksamma i området då får chans att tycka till.

- Då kommer det att bli ännu tydligare vad som menas med social hållbarhet, och vad vi gör rent konkret för att uppfylla det målet, säger Elana Omer, en av projektledarna på exploateringskontoret.

Vi vill veta vad du tycker
Under hela projektet kommer det att finnas gott om möjligheter att tycka till. Till exempel finns nu en ny webbplats:

Mitt Hagsätra Rågsved 

- Vi vill att alla som vill ska vara med i arbetet med framtidens Hagsätra och Rågsved och kommer att ordna fler tillfällen än vanligt att lämna idéer till staden. Vi vill gärna att du hör av dig om du har frågor eller tankar om dina kvarter, säger Jacob Hellgren, kommunikatör på exploateringskontoret.

Förutom Fokus Hagsätra Rågsved finns det flera andra aktuella projekt i området, till exempel blev tillfälliga bostäder för nyanlända klara i höstas på Hagsätravägen, och under 2020 fattas beslut om en ny restaurant för snabbmat vid Rågsvedsvägen.

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Mitt Hagsätra Rågsved

Uppdaterad