Slussen - en plats som förändras

Arkeologisk utgrävning
Gröna gången, där det förr fanns handelsbodar. Foto: Arkeologikonsult

Det är inte bara under modern tid Slussen är en plats som vimlar av liv. Historiskt har Slussen varit en viktig plats för stockholmarna och även en plats i ständig förändring. Nu byggs slussen om för femte gången och när marken grävs upp visar sig en spännande plats för arkeologiska utgrävningar.

Projekt Slussen arbetar med arkeologer från Arkeologikonsult. Från 2016 fram tills idag har arkeologerna funnit föremål och lämningar som går tillbaka hela vägen till 1300-talet.

1300-1400-talet

Från detta århundrade har det hittats bland annat sopor som kastats ut i vattnet längs strandkanten, med bland annat unika keramikskärvor från dryckeskrus som importerats från Tyskland. Stenlagda gator visar att stadsbebyggelsen var betydande även utanför stadsmuren, vilket man förut inte vetat om.


Tysk 1300-talskeramik.

1500-talet

Spår från 1500-talet är bland annat lämningar från en träkaj från den hamn med medeltida anor som fanns i området. Man har även hittat lämningar efter två tranbodar, vilka innehöll en verksamhet där man smälte tran från sälspäck för att tillverka lysolja till lampor.


Tranbodar från 1500-talet.

1600- och 1700-talen

Slussen var en viktig handelsplats och arkeologerna har hittat flera spår efter detta så som handelsbodar där man främst sålt matvaror. Delar av den så kallade Ryssgården, som låtit sitt namn eka kvar än idag, har också hittats. Där bedrev de ryska handelsmännen partihandel med svenska köpmän. Främst sålde man skinn- och lädervaror och köpte in olika metaller, gärna koppar.

Ett stort kokhus som användes av besättningarna på handelsfartygen för att laga mat eftersom det var förbjudet att ha eld ombord på fartyget när man låg i hamn är ett spännande fynd.

Arkeologerna har också hittat över 300 kanonkulor från 1600-talet och delar av flera kanoner. Dessa har dumpats i vad som tidigare var en vallgrav tillhörande en befästning Gustav Vasa lät bygga och som revs på 1650-talet.


Kanonkulor från 1600-talet.

Följ Arkeologikonsults arbete i Slussen på www.slussenportalen.se

Detta är en återpublicering av tidigare artikel.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad