dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 29-32

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 29-32. Ny information står i kursiv text.

Arbetstider i sommar

På Munkbron kommer pålningsarbeten att pågå hela sommaren, måndag till torsdag, 07.00-19.00.

Arbeten med huvudbron kommer att pågå hela sommaren. Detta gäller Katarinavägen, Hornsgatan/Södermalmstorg och Skeppsbron. Det är arbeten så som fyll och packning, plattläggning inklusive kapning av sten, asfaltering och fräsning, ledningsläggning, möbelmontage. Tält kommer att monteras över vissa delar föra att minska luftburet buller.

Arbetstider i projektet

Vi utför arbeten som orsakar luftburet buller på vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00. Arbetena i berget som orsakar stomljud får utföras på vardagar från klockan 07.00 fram till 22.00.

Betongarbetena i Katarinaschaktet har fått utökade arbetstider, de kan nu pågå mån – sön klockan 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten.

Utlastning av berg från arbetena i Katarinagaraget går via Katarinavägen och utförs vardagar och helger klockan 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar således inte.

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi det här nedan.

Nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Natten mot måndag den 20 juli kommer vi att förbereda inför omläggning på Katarinavägen. Det är tysta arbeten.

I tre nätter, med start natt mot onsdag den 22 juli, kommer en trafikomläggning att genomföras längs med Slussplan. Gående flyttas åter upp till trottoaren längs med fasaden och cyklar får en cykelbana nedanför. Arbeten som kommer att utföras är fräsning, asfaltering och linjemålning. Första natten kommer det att låta som mest då man fräser och asfalterar.

Helgarbeten

Söndag den 19 juli kommer vi att arbeta med förberedningar inför omläggningen på Katarinavägen. Vi kommer att placera ut betongelement och stängsel som ska bilda den nya gångvägen över Katarinavägen. Det som kan komma att låta är när lastbilar backar och när stängsel skruvas ihop. Arbetena påbörjas klockan 09.00 på söndagen och avslutas klockan 05.00 på måndag morgon. Se karta längre ner.

På den avstängda delen av Katarinavägen fram till den nya bron arbetar vi sju dagar i veckan tills att bron öppnar i oktober. Det handlar om markarbeten och tätskiktsarbeten där vissa av momenten är bullrande. Helgarbetena pågår klockan 07.00-19.00 men inga bullrande arbeten får utföras innan klockan 09.00.

Vi har fått tillstånd att utföra arbetena i Katarinagaraget även under helger och röda dagar, men arbetena är mindre intensiva än på vardagar. Tillståndet kommer främst att nyttjas under lördagar. Arbetena får utföras klockan 09-17 och sprängning sker klockan 10 och/eller 15. Tillståndet för helgarbeten gäller till augusti.

Arbeten vid Katarinavägen och bredvid Ryssgården

I Katarinaschaktet, intill Ryssgården och Katarinavägen, pågår en mängd olika arbeten för att bygga upp Katarinavägen och omkringliggande betongkonstruktioner inför den stora trafikomläggningen i höst. Det handlar om gjutningar av väggar och golv, formning av balkar och markarbeten.

I övrigt pågår det mycket tätskiktsarbeten och finplanering. Finplanering innebär att vi lägger asfalt, kantsten, brunnar och liknande ytliga arbeten. 

Den 20 juli blir det en trafikomläggning vid Ryssgården som gäller för gående och cyklister. Gångbron över Katarinavägen kommer att stängas av.

Gående och cyklister till Katarinavägen kommer åter igen att hänvisas längs Katarinavägens södra sida, längs bergväggen. Gående till bussterminalen och Stadsgårdsleden kommer att få gå en ny väg längs med den nya tunnelbane-entrén. Den nya gångvägen innebär en förlängd sträcka på cirka 50 meter.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan

Trappan är stängd vilket innebär att du får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården.

Vi har gått in i ledningstunneln för att ta bort de gamla rören. Rören har sanerats, så nästa steg är att börja riva. Det är inte några bullrande arbeten.

Till sommaren, eller eventuellt senare, kommer ett mindre sprängningsarbete att ta vid nedanför trappan.

Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020. Trappan kommer att öppnas för allmänheten 2023. 

Arbeten för bussterminalen i Katarinaberget

Borrningarna och sprängningarna för bussterminalen i Katarinaberget utförs vardagar klockan 07.00-22.00.

Från och med vecka 29 kommer sprängningar att åter utföras nära tunnelbanan.

I berget utförs det nu kompletterande arbeten såsom mindre sprängningar i golvytorna. Både borrningarna och sprängningarna blir mindre intensiva då ljudkällan främst riktas nedåt. Dessa visas som mörkgrönt i framdriftskartan.

Framdriftskarta

 Klicka här för att se bilden högupplöst.

Sprängningsarbeten i Katarinagaraget

Inne i Katarinagaraget pågår sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré. Där spränger vi just nu ut tak och väggar vilket är de mest stomljudsalstrande arbetena. I sommar kommer vi att börja spränga nedåt vilket beräknas alstra mindre stomljud.

Nu pågår dessa arbeten även på lördagar klockan 9-17, med salvor klockan 10 och/eller 15. Arbetena ligger nära tunnelbanan, och för att minimera risken för påverkan på tunnelbanan har vi fått tillstånd att spränga helger fram till augusti.

Nu spränger vi ut ett ledningsschakt nedanför Katarinavägen, utanför öppningen till Katarinagaraget. Vid sprängning kommer spränggaserna ut genom tunnelöppningen på Katarinavägen. Det luktar som fyrverkerier och är ofarliga att andas in som förbipasserande.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbete pågår med att spränga ut infartstunneln och en utrymningsväg strax väster om infartstunneln. Salvorna ute på Stadsgårdsleden är korta men ganska högljudda. Sprängning vid Stadsgårdsleden utförs vardagar cirka klockan 10 och 14.

Under sommaren har vi att återupptagit sprängningar längst bort på infartsrampen. Då stängs Stadsgårdsleden av i cirka fem minuter i samband med sprängning.From vecka 29 kommer sprängningar att åter utföras nära tunnelbanan.

Trafiken på Stadsgårdsleden stoppas i cirka fem minuter i samband med sprängning.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.

Sprängningarna är nu påbörjade och beräknas vara klara i september. Tunnelns början är vid arbetsområdet och den kommer att gå snett nedåt mot den framtida bussterminalen. Arbetena kommer att utföras vardagar klockan 07.00-19.00. I dagsläget har vi sprängt oss cirka 6 meter ner i berget.

Påbörjad tunneldrivning nedåt mot bussterminalen.

Vid sprängning spärrar vi av gång-, cykel- och körbanorna i några minuter. Se på kartan nedan var flaggvakter stoppar trafiken vid sprängning:

  1. Gångtrafik Katarinavägen
  2. Biltrafik Katarinavägen
  3. Gångtrafik Glasbruksgatan
  4. Gång- och biltrafik Klevgränd 7-9
  5. Trappor till Höga stigen - Fiskargatan.
  6. Entré Glasbruksgatan 36
  7. Trappa till Katarina kyrkobacke
  8. Gång- och biltrafik Glasbruksgatan 38
  9. Gång- och biltrafik Katarinavägen

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Form-, armering- och gjutningsarbeten för väggen mot Stadsgårdsleden pågår pågår inom arbetena med att återuppbygga Lokattens trappa. Snart börjar vi även med att snygga till ytorna på Katarinavägen inför asfaltering av dessa.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik under hösten. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten med Slussbron

Vid brons ändar bygger vi klart landfästena. Snart är nivån på landfästet i samma höjd som bron. Snart är den ena sidan av bron färdigmålad och vi sätter igång med den andra. Tätskiktsarbetena pågår i tälten som står på bron. I dagsläget är ungefär en fjärdedel av bron täckt med tätskiktsmattor. Sedan kommer vi att asfaltera, installera belysning bland mycket annat. Bron invigs och öppnar för trafik den 26 oktober. Mer information om hur trafiklösningarna kommer att se ut då kommer närmare invigningen.

Montering av Sinusfog på Slussbron. Fogens utformning är framtagen för att minska vibrationer och buller i underliggande lokaler. Med den utformningen som är framtagen så kommer trafiken aldrig att åka "rakt över" fogen utan i princip diagonalt. Om det hade varit en rak fog tvärs över vägen så hade det blivit en stöt från däcken varje gång ett fordon åkte över den som hade riskerat att skapa för stora vibrationer som vandrar ner i stommen och in i lokalerna under.⁠

Arbeten vid Skeppsbron och Munkbron

På Skeppsbron pågår arbete med att bredda kajen. Bland annat utförs tätskiktsarbeten, betongarbeten och stödmurar samt stensättning. Det är arbeten som förbereder Skeppsbron inför huvudbrons invigning i höst.

I tre nätter, med start natt mot onsdag den 22 juli, kommer en trafikomläggning att genomföras längs med Slussplan. Gående flyttas åter upp till trottoaren längs med fasaden och cyklar får en cykelbana nedanför. Arbeten som kommer att utföras är fräsning, asfaltering och linjemålning. Första natten kommer det att låta som mest då man fräser och asfalterar.

I gångbanan kommer arbete med sättning av nya dagvattenbrunnar och läggning av nya plattytor att utföras. Vi kommer att börja längst i söder och gå norrut. Under juli och augusti kommer vi att ta bort arbetsområdet mer och mer. När man blir färdig med trottoaren öppnar man upp. Man kommer hela tiden kunna ta sig till och från fastigheterna.

Arbeten i vattenområdet

I vattenområdet och vid Slussplan pågår arbeten för Slussens nya avtappningskanaler. Kanalerna kommer bli cirka 33 respektive 35 meter breda. I dessa kanaler kommer det att monteras avbördningsluckor som kommer att reglera⁠ Mälarens vattennivå. Den stora sponten mitt emellan Slussen och Gamla stan är nu tät och tömd på vatten. Däri kommer den södra avbördningsluckan att byggas. 

Arkeologiska utgrävningar

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad