Färdigflyttat för salamandrarna i Loudden

Salamandrar väntar på vägning

I en damm vid oljecisternerna i Loudden bodde de fridlysta större och mindre vattensalamander. Marken ska renas och förra våren påbörjades en flytt av så många salamandrar som gick att fånga in. Totalt flyttades 1611 djur, 1202 större vattensalamander och 409 mindre vattensalamander, under våren 2019 och våren 2020.

En ny damm, Brunslättsdammen, har anlagts vid Kaknäs, med vinterboning, växter och gömställen. I dammen har vattenväxter som flyttats från Loudden brett ut sig och är bra miljö för salamandrarna att fästa sin ägg på. Amfibierna har kunnat filmas med övervakningskamera när de vandrar från övervintringskullen till dammen för att para sig. De är pigga och friska.

Brunslättsdammen har en webbplats som berättar mer om flytten, salamandrarna och dammen.

Dagbok från Brunslättsdammen (extern webbplats)

Cisternerna i Loudden har nu rivits och marken kommer att saneras för kommande stadsbyggnadsprojekt.

Loudden

Uppdaterad