Fotboll redan i höst vid Norrtull

Redan i sommar planerar projekt Hagastaden att bygga en temporär fotbollsplan inom den östra delen av Hagastaden. Med räddat konstgräs från stängda Zinkensdamms idrottsplats kommer staden att bygga en sjuspelsplan vid Wenner-Gren Center.

I förslaget till ny detaljplan för området ingår bland annat en sjuspelsplan för fotboll. Men processerna är långa och det kan ännu dröja några år innan en permanent plan eventuellt anläggs i området.

- Vi har pengar avsatta för temporära åtgärder under byggtiden och vi har uppfattat signalerna om önskemålet bland barn och unga att spela fotboll i Norrmalm. Vi kunde med hjälp av idrottsförvaltningen och fastighetskontoret säkra begagnat konstgräs och kommer redan nu under sommaren att anlägga planen, med tanken att kunna spelstarta i höst, säger projektchef Eleonor Eklind Forslin på exploateringskontoret. Detta under förutsättning att vår ansökan om tillfälligt bygglov godkänns.

Samstämmigt beslut
Den temporära fotbollsplanen kommer att ingå i idrottsförvaltningens bokningssystem och kommer att ligga kvar tills det är dags att börja bygga inom östra Hagastaden, då den sannolikt ersätts av en permanent fotbollsplan.

- Det är roligt att dialogen inom staden var så samstämmig och bitarna föll på plats ganska snabbt. Jag hoppas den kommer utgöra ett välkommet tillskott till idrottsverksamheten på Norrmalm, säger Eleonor Eklind Forslin.

Platsen är den sk bensinstationstomten strax väster om Wenner-Gren center och kommer kunna angöras från Sveavägen och förses med två handikapp-p-platser.

Uppdaterad