dcsimg

Trafikomläggning vid Ryssgården

Från och med måndag den 20 juli sker en trafikomläggning vid Ryssgården som berör gående och cyklister. Det innebär att gångbron över Katarinavägen kommer att stängas av.

Gående till bussterminalen och Stadsgårdsleden kommer att få gå en ny väg längs med den nya tunnelbaneentrén. Den nya gångvägen innebär en förlängd sträcka på cirka 50 meter. Inledningsvis så är det en del av gångbanan lite trång, men den kommer att breddas inom kort.

Gående och cyklister till och från Katarinavägen kommer återigen att hänvisas längs Katarinavägens södra sida, längs med bergväggen. Trafikomläggningen beror på att området vid gångbron och den nuvarande gång-och cykelvägen från Katarinavägen, ska färdigställas inför den stora trafikomläggningen i höst.

De två nya vägarna kommer att vara uppmärkta med skyltar. Se även bild där de nya vägarna är utmärkta.

Flygbild över Slussenområdet. Markerad är ny gångväg till/från bussterminal och Stadsgårdsleden samt Ny gångväg till/från Katarinavägen.

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad