dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 34

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 34. Ny information står i kursiv text.

Arbetstider i projektet

Vi utför arbeten som orsakar luftburet buller på vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00. Arbetena i berget som orsakar stomljud får utföras på vardagar från klockan 07.00 fram till 22.00.

Betongarbetena i Katarinaschaktet har fått utökade arbetstider, de kan nu pågå mån – sön klockan 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten.

Utlastning av berg från arbetena i Katarinagaraget går via Katarinavägen och utförs vardagar och helger klockan 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar således inte.

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi det här nedan.

Nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Helgarbeten

På den avstängda delen av Katarinavägen fram till den nya bron arbetar vi sju dagar i veckan tills att bron öppnar i oktober. Det handlar om markarbeten och tätskiktsarbeten där vissa av momenten är bullrande. Helgarbetena pågår klockan 07.00-19.00 men inga bullrande arbeten får utföras innan klockan 09.00.

Vi har fått tillstånd att utföra arbetena i Katarinagaraget även under helger och röda dagar, men arbetena är mindre intensiva än på vardagar. Tillståndet kommer främst att nyttjas under lördagar. Arbetena får utföras klockan 09-17 och sprängning sker klockan 10 och/eller 15. Tillståndet för helgarbeten gäller till augusti.

Arbeten vid Katarinavägen och bredvid Ryssgården

I Katarinaschaktet, intill Ryssgården och Katarinavägen, pågår en mängd olika arbeten för att bygga upp Katarinavägen och omkringliggande betongkonstruktioner inför den stora trafikomläggningen i höst. Det handlar om gjutningar av väggar och golv, formning av balkar och markarbeten.

I övrigt pågår det mycket tätskiktsarbeten och finplanering. Finplanering innebär att vi lägger asfalt, kantsten, brunnar och liknande ytliga arbeten. 

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan

Trappan är stängd vilket innebär att du får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården.

Vid Borgmästartrappan kommer vi från och med idag, måndag 17 augusti, starta rivning av betongvagga i tunneln. Dessa arbeten beräknas pågå några veckor och kan medföra vissa stomljud i fastigheterna närmast. Arbetet kommer att utföras mellan klockan 07.00 och 19.00 på vardagar.

Till hösten kommer ett mindre sprängningsarbete att ta vid nedanför trappan.

Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020. Trappan kommer att öppnas för allmänheten 2023. 

Arbeten för bussterminalen i Katarinaberget

Borrningarna och sprängningarna för bussterminalen i Katarinaberget utförs vardagar klockan 07.00-22.00.

Om några veckor kommer sprängningar återigen utföras i närheten av tunnelbanan, men längre ifrån än tidigare.

I berget utförs det nu kompletterande arbeten såsom mindre sprängningar i golvytorna. Både borrningarna och sprängningarna blir mindre intensiva då ljudkällan främst riktas nedåt. Dessa visas som mörkgrönt i framdriftskartan.

Framdriftskarta

En aktuell framdriftskarta kommer i nästa veckas nyhetsbrev. Denna ger dig en ungefärlig bild av var borrning/sprängning pågår nu och framöver. 

Sprängningsarbeten i Katarinagaraget

Inne i Katarinagaraget pågår sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré. Där spränger vi just nu ut tak och väggar vilket är de mest stomljudsalstrande arbetena. I sommar kommer vi att börja spränga nedåt vilket beräknas alstra mindre stomljud.

Nu pågår dessa arbeten även på lördagar klockan 9-17, med salvor klockan 10 och/eller 15. Arbetena ligger nära tunnelbanan, och för att minimera risken för påverkan på tunnelbanan har vi fått tillstånd att spränga helger fram till augusti.

Nu spränger vi ut ett ledningsschakt nedanför Katarinavägen, utanför öppningen till Katarinagaraget. Vid sprängning kommer spränggaserna ut genom tunnelöppningen på Katarinavägen. Det luktar som fyrverkerier och är ofarliga att andas in som förbipasserande.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbete pågår med att spränga ut infartstunneln och en utrymningsväg strax väster om infartstunneln. Salvorna ute på Stadsgårdsleden är korta men ganska högljudda. Sprängning vid Stadsgårdsleden utförs vardagar cirka klockan 10 och 14.

Trafiken på Stadsgårdsleden stoppas i cirka fem minuter i samband med sprängning.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.

Sprängningarna är nu påbörjade och beräknas vara klara i september. Tunnelns början är vid arbetsområdet och den kommer att gå snett nedåt mot den framtida bussterminalen. Arbetena kommer att utföras vardagar klockan 07.00-19.00. I dagsläget har vi sprängt oss cirka 20 meter ner i berget.

Påbörjad tunneldrivning nedåt mot bussterminalen.

Vid sprängning spärrar vi av gång-, cykel- och körbanorna i några minuter. Se på kartan nedan var flaggvakter stoppar trafiken vid sprängning:

  1. Gångtrafik Katarinavägen
  2. Biltrafik Katarinavägen
  3. Gångtrafik Glasbruksgatan
  4. Gång- och biltrafik Klevgränd 7-9
  5. Trappor till Höga stigen - Fiskargatan.
  6. Entré Glasbruksgatan 36
  7. Trappa till Katarina kyrkobacke
  8. Gång- och biltrafik Glasbruksgatan 38
  9. Gång- och biltrafik Katarinavägen

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Form-, armering- och gjutningsarbeten för väggen mot Stadsgårdsleden pågår pågår inom arbetena med att återuppbygga Lokattens trappa. 

Här planeras det också för den kommande trafikomläggningen i höst. Trafiken kommer att läggas om i två steg för att komma åt att återställa även den södra sidan av Katarinavägen. Dubbelriktad trafik kommer att kunna tillåtas från början av oktober. Inför öppnandet så kommer bara en liten yta ovanför trappan att vara arbetsområde.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik under hösten. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten med Slussbron

Vi asfalterar, fixar med belysning och finplanerar. Dessutom förbereds trafikytor, cykel-och gångbanor med beläggningsarbeten. Bron invigs och öppnar för trafik den 26 oktober. Mer information om hur trafiklösningarna kommer att se ut då kommer närmare invigningen.

Montering av Sinusfog på Slussbron. Fogens utformning är framtagen för att minska vibrationer och buller i underliggande lokaler. Med den utformningen som är framtagen så kommer trafiken aldrig att åka "rakt över" fogen utan i princip diagonalt. Om det hade varit en rak fog tvärs över vägen så hade det blivit en stöt från däcken varje gång ett fordon åkte över den som hade riskerat att skapa för stora vibrationer som vandrar ner i stommen och in i lokalerna under.⁠

Arbeten vid Skeppsbron och Munkbron

På Skeppsbron pågår arbete med att bredda kajen. Bland annat utförs tätskiktsarbeten, betongarbeten och stödmurar samt stensättning. Det är arbeten som förbereder Skeppsbron inför huvudbrons invigning i höst.

I gångbanan längs med Skeppsbron fortsätter arbetet med läggning av dagvattenledningar och sättning av bland annat kantsten. Arbetet börjar i söder och fortsätter norrut. Under augusti kommer arbetsområdet mot fasad minska allt mer och när trottoaren blir färdig så öppnas det upp igen. Du kommer hela tiden att kunna ta dig till och från fastigheterna och till uteserveringarna.

Dessutom pågår rivningsarbetena av trappan vid Karl-Johans torg som väntas bli klara i slutet på augusti.

Vid Munkbron pågår pålningsarbeten för den nya kajen.

Arbeten i vattenområdet

I vattenområdet och vid Slussplan pågår arbeten för Slussens nya avtappningskanaler. Kanalerna kommer bli cirka 33 respektive 35 meter breda. I dessa kanaler kommer det att monteras avbördningsluckor som kommer att reglera⁠ Mälarens vattennivå.

I den stora sponten mitt emellan Slussen och Gamla stan har botten till avbördningskanalerna justerats till rätta nivåer och just nu pågår betongarbeten. Även Slusskanalen har under sommaren justerats in i sitt rätta läge och ligger nu på sin plats under Slussbron.

Arkeologiska utgrävningar

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Övrig upplysning

Fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB har inlett renoveringen av Katarinahuset och det är tyvärr inte möjligt att ta sig ner till Stadsgården den här vägen. De hänvisar till Harald Lindbergs trappor här intill eller via Götgatan. Fram till september går det dock fortfarande att komma ut på gången mot Katarinahissen för att njuta av staden bästa utsikt.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad