Byggstart för Blomsterdalen i Årstadal

Under vecka 35 startar arbetet med att återställa och rusta upp Blomsterdalen. Parken stängslas in och är inte tillgänglig under tiden då arbetet pågår. Parken beräknas vara färdig sommaren 2021.

Blomsterdalen är mycket populär och har blivit mycket sliten. Därför genomförs nu en återställning och en mindre upprustning av parken. Vi renoverar och fräschar upp planteringar, gräsmattor, möbler och markmaterial.

Efter upprustningen får parken:

  • Ett nytt solsegel över sandlådan
  • Nya lekgångar
  • Nya tillgängliga bänkar
  • Nya planteringar med träd, buskar, perenner och vårlök
  • Renoverade gräsmattor
  • Upprustade och fräscha gummiytor under lekredskap
  • Konstgräs på vissa ytor för ökad tillgänglighet

Läs mer:

Parken Blomsterdalen, Stockholms stads webbplats

Uppdaterad