Tyck till om utvecklingen av Trekantsparken

Mellan 14 augusti och 14 september pågår en digital dialog om grönområdet runt sjön Trekanten i Liljeholmen.

Liljeholmen växer med ett stort antal nya bostäder, arbetsplatser, handel, service och förskolor. När fler flyttar hit behövs också parker och grönområden för promenader, lek och avkoppling. Staden ser nu över hur grönområdet kring sjön Trekanten kan utvecklas för att möta den ökade befolkningens behov.

Dialogen pågår fram till 14 september

Mellan 14 augusti och 14 september pågår en digital dialog om grönområdet runt sjön Trekanten. Syftet med dialogen är att samla in kunskap om hur området kring Trekanten används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka brister som kan finnas. Dina svar är viktiga för det vidare arbetet!

Tyck till om Trekantsparken, dialogwebbplats

Läs mer om stadsutvecklingsprojekt i området

Uppdaterad