dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 37

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 37. Ny information står i kursiv text.

Arbetstider i projektet

  • Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.
  • Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi det här nedan.

Katarinavägen har fått utökade arbetstider för betongarbeten. De kan nu pågå mån – sön 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten.

Katarinaberget: utlastning av berg från arbetena går via Katarinavägen och utförs vardagar och helger klockan 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar därför inte.

Nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Natten till i fredags (21 aug) och cirka en natt per vecka i två veckor framöver, pågår gjutningsarbeten i vattenområdet mellan Södermalm och Gamla stan.

Helgarbeten

  • 07.00-19.00 pågår helgarbeten. Inga bullrande arbeten får utföras innan klockan 09.00. Detta kommer att pågå fram till invigningen av Slussbron.

Katarinavägen: På den avstängda delen av Katarinavägen arbetar vi sju dagar i veckan tills att Slussbron öppnar i oktober. Det handlar om markarbeten och tätskiktsarbeten, där vissa av momenten är bullrande.

Katarinagaraget: Vi har fått tillstånd för arbete på helger och röda dagar. De är mindre intensiva än på vardagar, och sker främst på lördagar. Arbetena utförs 09.00-17.00 och sprängning äger rum 10.00 och/eller 15.00. Tillståndet för helgarbeten gäller till och med augusti.

Katarinavägen och Hornsgatan/Södermalmstorg: Arbeten under helger kommer att utföras fram till Slussbrons invigning. Då görs finplanering som plattläggning, asfaltering och ledningsarbeten. Tält kommer att monteras över vissa delar föra att minska luftburet buller.

Katarinavägen och Ryssgården

På Ryssgården och Katarinavägen, pågår förberedelser inför trafikomläggningen i höst. Det rör sig om att anlägga cykel,- och gångväg, gatsten och asfalt. Under förra veckan började arbetet med att anlägga nya busshållplatser.

Borgmästartrappan

  • Under kommande veckor river vi betongvagga i tunneln, vardagar 07.00-19.00 och kan medföra vissa stomljud i fastigheterna närmast.

Trappan är stängd vilket innebär att du får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården.

Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020. Trappan kommer att öppnas för allmänheten 2023. 

Bussterminalen i Katarinaberget

  • Vardagar 07.00-22.00 och lördagar 09.00-17.00 sker sprängning och borrning.

Under kommande veckor spränger vi längst bort på infartsrampen på Stadsgårdsleden. Stadsgårdsleden stängs då av cirka fem minuter i samband med sprängning.

I höst kommer sprängningarna återigen att utföras i närheten av tunnelbanan. I berget utförs det nu kompletterande arbeten som mindre sprängningar i golvytorna. Borrningarna blir mindre intensiva då ljudkällan främst riktas nedåt. Vi har börjat spränga ut det norra utrymmet för bussarnas avgångsplatser. Arbetet är nu i höjd med Sjöfartshotellet och fortsätter in mot tunnelbanan, men vi kommer under denna vecka börja spränga från båda hållen.

FramdriftskartaTryck på bilden för att förstora.

Sprängningsarbeten i Katarinagaraget

Sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré på Katarinavägen utförs ovanför de västra delarna. Det är små sprängsalvor inom ett litet område, men kan ändå höras och kännas av i fastigheter i nära anslutning till Katarinagaraget. Dessutom pågår arbetena för själva terminalen i samma område vilket skapar ytterligare stomljud.

Infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbete pågår med att spränga ut infartstunneln och en utrymningsväg strax väster om infartstunneln. Salvorna ute på Stadsgårdsleden är korta men ganska högljudda. Sprängning vid Stadsgårdsleden utförs vardagar cirka klockan 10 och 14.

Trafiken på Stadsgårdsleden stoppas i cirka fem minuter i samband med sprängning.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

  • Dessa arbeten utförs 07.00-19.00 på vardagar.

Intill Glasbruksgatan skapas ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen. I dagsläget har vi sprängt oss cirka 20 meter ner i berget. Vi använder mindre borrar och spränger mindre intensiva salvor, men arbetena utförs i närmre anslutning till husen. Inom kort kommer vi att börja spränga ett vertikalt schakt underifrån.

Glasbruksgatan är stängd och även en del av Klevgränd fram till slutet av 2020.

Påbörjad tunneldrivning nedåt mot bussterminalen.

Lokattens trappa

Under kommande veckor ska trottoaren beläggas med plattor, trappan och väggen mot Stadsgården ska stensättas. Trafiken kommer i höst att läggas om i två steg för att återställa den södra sidan av Katarinavägen.

Trottoaren för gående har öppnat och biltrafiken löper nu på den norra sidan. Vi återställer den södra sidan av Katarinavägen. Dubbelriktad trafik införs i början av oktober. Inför öppnandet kommer en endast en liten del av trappan att vara arbetsområde.

Trappan och en ny hiss börjar monteras denna vecka, och öppnar för allmänheten 2023. 

Slussbron

Vi asfalterar, fixar med belysning och finplanerar. Dessutom förbereds trafikytor, cykel-och gångbanor med beläggningsarbeten. Bron invigs och öppnar för trafik den 26 oktober. Mer info om trafiklösningarna kommer närmare invigningen.

Gjutning av cykelbana.

Skeppsbron och Munkbron

På Skeppsbron breddar vi kajen, bygger de nya konstruktionerna och gör andra installationsarbeten inför invigningen av Slussbron. I gångbanan läggs dagvattenledningar och kantsten. Arbetet börjar i söder och fortsätter norrut. När arbetsområdet minskar, öppnar trottoaren upp igen. Det är hela tiden möjligt att ta sig till och från fastigheter och uteserveringar.

Rivningsarbeten av trappan vid Karl-Johans torg pågick till slutet av augusti.

Vid Munkbron utförs pålningsarbeten för den nya kajen.

Vattenområdet

Mellan Slussen och Gamla stan har botten till de två avtappningskanalerna justerats till rätta nivåer.

Även den första delen av Slusskanalen ligger i sitt rätta läge under Slussbron. Arbete med den sista delen av slusskanalen har påbörjats.

Gjutningar kommer att utföras nattetid cirka en natt per vecka under fyra veckor framöver.

Natten till i fredag den 21 aug gjordes ett gjutningsarbete i betong till avtappningskanalerna, för att minska trafikstörning på Stadsgårdsleden och Skeppsbron. Detta arbete är planerat torsdagar 19.00-06.00 fyra veckor framöver. Arbetet kan medföra bulleralstrande ljud.

Med start på måndag 7/9 till och med söndag 13/9 kommer vi utföra asfalteringsarbete på Stadsgårdsleden. De innebär en mindre trafikomläggning som kommer att vara tydligt skyltad.

Arkeologiska utgrävningar

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Övriga upplysningar

Fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB har inlett renoveringen av Katarinahuset och det går inte att ta sig ner till Stadsgården via byggnaden. De hänvisar till Harald Lindbergs trappor eller via Götgatan. Fram till september går det fortfarande att komma ut på gången mot Katarinahissen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad