Popup-park i Brofästet – nu kan du tycka till

Nu finns ett förslag på en popup-park mellan Brofästet och Kolkajen, och du kan påverka utformningen av den. Välkommen att se förslaget och att lämna dina idéer och synpunkter på länken här nedanför. Enkäten är öppen fram till den 30 september.

Tänk till om parken och svara på enkäten

Parken kommer att anläggas på ytan öster om Labradorgatan, mellan Bobergsgatan och Husarviken. Syftet är att erbjuda aktivitet och vistelse i väntan på att arbetena runtomkring blir klara.

Längs Labradorgatan ramas parken in av en upphöjd växtbädd med trädplantering som ger skugga åt parken och insynsskydd för boende i kvarteren intill. Längs den östra långsidan byggs en vägg av containrar eller plank som ger popup-parken en tydlig gräns och skydd mot arbeten vid Kolkajen.

Om det finns intresse för odling finns en yta avsatt för det. För att få odla behöver ni bilda en odlarförening.

Bilda en odlarförening

I förslaget finns olika typer av ytor och delar av parken kan förändras och möbleras om över tid. Här finns möjlighet till en variation av aktiviteter, till exempel café, lugna sittplatser, lek, bollsport, käpphästridbana, ytor för tillfälliga installationer, spontana evenemang och food trucks. Gå gärna in i enkäten och berätta vad du skulle vilja använda parken till.

Återbruk

Parkmöblerna och lekutrustningen i parken är i stor utsträckning återanvända från andra platser. De kan komma att kompletteras och bytas ut över tid.

Tidplan

Popup-parken kommer att anläggas i etapper. Markarbeten kan börja i höst, och om allt går enligt plan kan de första delarna att börja användas under våren 2021.

Permanent park i framtiden

När arbetena i Kolkajen och Gasverket är klara kommer en permanent stadspark att anläggas på platsen. Utformningen av den är inte bestämd ännu.

Dela gärna

Dela gärna den här informationen till boende och grannar i Norra Djurgårdsstaden så att så många som möjligt kan påverka utformningen av parken.

Tänk till om parken och svara på enkäten

Uppdaterad