Hagastadens sista kvarter söker byggare

Bara ett område återstår i Stockholms del av Hagastaden, som ännu inte anvisats någon byggaktör. Men nu är det dags. Staden söker nu, genom ett så kallat jämförelseförfarande, de lämpligaste kandidaterna för att få de sista markanvisningarna för bostäder och verksamheter i Hagastaden.

Det är området i Hagastadens västra del som återstår att markanvisa. I nuläget är området indelat i två kvarter. Tanken är att både bostäder och andra verksamheter ska inrymmas i husen som ligger nära E4/E20 och Värtabanan, och som därför ställer litet speciella krav. Sedan tidigare är det angränsande kvarteret, kvarter 37 närmast Torsplan, markanvisat till Serneke Projektstyrning som i samarbete med KFUM Central planerar att bygga idrottshall, skola, kontor och hotell.

Jämförelseförfarandet sker i två steg. Staden bedömer de underlag som kommer in från intresserade bolag i ett första steg, vilket ligger till grund för vilka som får utveckla sin idé i steg två, samt för framtagandet av markpris. I andra steget kvalificeras de bolag som visat på god samarbets-, samordnings- och genomförandeförmåga.

-Vi lägger nu sista pusselbiten i Hagastaden. Att ta ett samlat grepp om västra Hagastaden och välja ut byggaktörer med dokumenterad erfarenhet av att genomföra projekt i komplexa miljöer, ger oss bra förutsättningar att planera för en god stadsmiljö i området, säger Eleonor Eklind Forslin, projektchef Hagastaden.

Markanvisning beräknas ske kring årsskiftet 2020/2021. Utbyggnaden av Hagastadens västra kvarter är beroende av färdigställandet av tunnelbanans nya gula linje. En markanvisning är en slags option att med ensamrätt förhandla med staden om en specifik markyta.

Uppdaterad