dcsimg

Tyck till om Vårbergsvägen - sista chansen

Visionsbild som visar Vårbergs sjukhem och bebyggelsen vid anläggningen och dess koppling till gröna parkstråk. Bild: Tovatt Architects & Planners

Förslaget för Vårbergsvägen har bearbetats sedan samrådet (2017) och är nu på granskning. Tyck till senast 13 oktober 2020, detta är det sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Bilder i granskningsförslag

Fasad kvarter mot torg. Bild: Brunnberg & Forshed
Visionsbild som visar Vårbergs sjukhem och bebyggelsen vid anläggningen och dess koppling till gröna parkstråk. Bild: Tovatt Architects & Planners
Projekt Vårbergsvägen. Visionsbild över det nya torget där flera rörelsestråk möts. Karavan Landskapsarkitekter.
Fasad kvarter mot Vårbergsvägen. Bild: White arkitekter
Föreslagen fasad mot befintlig bebyggelse i Eldholmen. Bild: Larsson Arkitekter AB
Illustrationsplan Vårbergsvägen. Bild: Tovatt Architects and planners
Visionsbild över bibehållen gräsyta för aktivitet, lek och lugn i parkområdet. Bild: Karavan Landskapsarkitekter.
Översikt över park och natur på allmän plats, markerade i orange. Bild: Karavan Landskapsarkitekter.
Översikt över nya platser och torg på allmän plats, markerade i orange. Bild: Karavan Landskapsarkitekter.
Illustrationsplan över Pelousen, parken söder om delområde 4. Bild: Karavan Landskapsarkitekter
Flygbild över planförslaget sett från sydväst. Tovatt Architects & Planners
Flygbild över planförslaget sett från sydost. Bild Tovatt Architects and Planners
Visionsbild som visar hur ny föreslagen bebyggelse norr om Vårbergsvägen. Bild: Karavan Landskapsarkitekter
Visionsbild bebyggelse kring nya torget i korsningen Vårbergsvägen Svanholmsvägen koppling till Vårbergs IP. Karavan Landskapsarkitekter

Kort om förslaget

Utöver bostäder och lokaler för centrumändamål möjliggör planen skolor, förskolor och boulehall. Förändring efter samrådet innebär även att Vårbergs sjukhem bevaras i sin helhet och att det där bland annat medges skolverksamhet, vård- och omsorgsboenden. Planområdet omfattar sedan granskningsskedet även en torrdamm för hantering av översvämningar samt skyfall och är belägen invid Vårbergs IP.

Här kan du titta på förslaget:

Dina synpunkter ska lämnas senast 13 oktober 2020, mer information finns i bygg- och plantjänsten.

Tyck till!

Du kan lämna synpunkter från den 16 september -13 oktober 2020 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller via post till:

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314104 20 Stockholm
Ange ärendets diarienummer: 2016-15393

Läs mer om om projektet:

Uppdaterad