dcsimg

Nystart för Vallastråket

Arbetet med Vallastråket och Valla torg är igång igen. Nu har staden undersökt hur fornlämningarna i området påverkar projektet.

Många Årstabor har hört av sig och undrat över planerna för Vallastråket med Valla torg, en del av Årstastråkets andra etapp. Projektet har under en tid varit vilande då det undersökts hur fornlämningarna i området påverkar utbyggnadsplanerna. Men nu är arbetet igång igen. På grund av fornlämningarna har projektet har minskat i omfattning med färre bostäder, framför allt på den norra sidan om spåren.

- Nu är det äntligen dags att ta tag i den sista pusselbiten för Årstastråket, säger Elin Lundbäck, projektledare för den andra etappen på exploateringskontoret.

Markanvisningar planeras kunna ges under 2020. Löpande information om det fortsatta arbetet hittar du på Årstastråket, projektets webbplats. 

Läs mer om projekt Årstastråket

Uppdaterad