160 bostäder markanvisas i Kolkajen

160 bostadsrätter/ägarlägenheter markanvisas i Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden. Beslut tas i exploateringsnämnden den 15 oktober. Därmed är fler än hälften av bostäderna i Kolkajen markanvisade. Markanvisningen gäller två kvarter och går till OBOS Kärnhem, OBOS är Norges största bostadsutvecklare, som också har stora ambitioner att växa i Sverige och inte minst i Stockholm. Sedan tidigare har OBOS Kärnhem en markanvisning på den blivande ön i Kolkajen.

- Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsområde anpassat till framtida klimatförändringar. Området är resurssnålt och har låg miljöpåverkan. I och med etappen Kolkajen adderas ytterligare ett antal hållbarhetsaspekter. Lokalgatorna blir i det närmaste bilfria och staden ställer krav på att lägenheterna som ska byggs till viss del ska vara anpassade efter de olika boendekonstellationer och behov som finns i dagens samhälle. Det kan innebära flexibla bostäder, bokaler eller co-livingkoncept, säger Johan Nilsson, exploateringsnämndens ordförande.

Om Kolkajen

Detaljplanen Kolkajen ligger invid vattnet Lilla Värtan och gränsar till Gasverket. 1 500 bostäder ska byggas här samt 11 000 kvadratmeter kommersiella ytor. I området planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en plats för stockholmare att umgås och vistas i. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter.

Projektet Kolkajen har en preliminär och en översiktlig tidplan. Just nu pågår mark och saneringsarbeten och Stockholms stad behöver göra omfattande insatser för att göra marken och även havsbottnen utanför Kolkajen tillgänglig för den framväxande staden. Exploateringskontoret bedömer att granskning av detaljplanen tidigast kan ske under kvartal 2, 2021 och ett antagande av planen väntas kunna ske tidigast under kvartal 1, 2022.

För de kvarter som nu föreslås markanvisas bedöms byggstart kunna ske år 2024 och inflyttning år 2026. Tiden mellan antagen detaljplan och byggstart beror på de omfattande arbeten som staden ska utföra innan området kan bebyggas.

Kolkajen planeras vara färdigbyggt 2030 och då kommer Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden att ha cirka 7000 nya bostäder.

Om Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12000 nya bostäder och 35000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

 Ta del av sammanträdet i exploateringsnämnden (punkt 20)

Uppdaterad