Digital visning av Medborgarhuset

Medborgarhuset. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Medborgarhuset har genomgått en omfattande renovering under åren 2016-2020. Vad har hänt i Medborgarhuset under renoveringen? Vad finns kvar och vad är nytt? Häng med på en digital rundvandring genom Medborgarhuset med Stadsmuseets antikvarie Sebastian Ulvsgärd och projektledaren Mikael Ichu.

Digital visning av Medborgarhuset

Läs mer om Medborgarhuset

Uppdaterad