Klart för avspark på ny fotbollsplan i Norrtull – Tillfälliga Haga Bollplan

Under sommaren har exploateringskontoret byggt en temporär sjuspelsplan intill Wenner-Gren Center vid Norrtull. Nu är den färdig att tas i bruk. Konstgräset på planen är begagnat och hämtat från Zinkensdamms IP som renoveras.

- Vi var flera förvaltningar inom staden som snabbt kom överens om att det här var en bra idé och vi i projekt Hagastaden har arbetat intensivt under sommaren med att iordningställa underlaget, montera stängsel och belysning på en grusplan. Nu hoppas vi att de barn och ungdomar på Norrmalm som älskar fotboll ska trivas på planen, säger projektchef Eleonor Eklind Forslin vid stadens exploateringskontor.

Bokas via system
Idag, den 5 oktober tar idrottsförvaltningen över den nya 7-spelsplanen. Lediga tider går nu att boka via förvaltningens bokningssystem. Planen kallas Tillfälliga Haga Bollplan. Det är i huvudsak föreningen Norrtulls SK som kommer att ha bokade tider på planen.

Konstgräset på planen kommer från Zinkensdamms IP som genomgår en renovering och då passar man på att också lägga nytt konstgräs. Konstgräset på Zinkensdamm är egentligen inte utslitet och kan användas många år till för breddfotboll, vilket nu görs på Tillfälliga Haga Bollplan.

Den nya planen kommer att vara bokningsbar 54 timmar per vecka och användas av föreningslivet från klockan 16 på vardagar och under helgerna. I innerstaden finns det mellan 5000-7000 fotbollsspelande barn.

- Det känns väldigt bra att ett konstgräs från en fotbollsarena går att återanvända på en annan fotbollsplan. Extra roligt är att det blir en ny fotbollsyta i innerstaden där bor många barn och ungdomar som vill idrotta, inte minst spela fotboll, säger Sophie Dahlberg, planeringschef på idrottsförvaltningen.

Fotboll i framtiden
Fotbollsplanen är temporär eftersom ytan ingår i östra Hagastaden, en del som ska få en ny detaljplan. I förslaget ingår att här ska byggas en permanent fotbollsplan i anslutning till en ny skola. Detaljplaneringen är i full gång och tidigast 2022 kan det bli byggstart för den permanenta bebyggelsen.

Idrottsförvaltningens bokningssystem

(Fotograf: Ulf Nappe Eriksson/Stockholms stad)

Uppdaterad