Järvabadet är nominerat till Design S – Swedish Design Awards 2020

Järvabadet. Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter

På tisdagen den 13 oktober tillkännagavs de nominerade bidragen i Design S – Swedish Design Awards. Ett av bidragen är Järvabadet i kategorin Arkitektur.

Det nominerade badet presenteras enligt följande:

Järvabadet

Utomhusbad byggt med fokus på inkludering och säkerhet. Vikt har lagts på att skapa en arkitektur som i skala och form på ett naturligt sätt inordnar sig i omgivande kulturreservat.

Arbetsgrupp

  • Arkitektkontor: AIX Arkitekter
  • Arkitekt, uppdragsansvarig: Robert Petrén
  • Arkitekter, handläggare: Richard Kavall, Valentino Barbu, Mirja Henriksson

Vinnarna tillkännages under november

Vinnarna kommer att tillkännages under november via Svensk Forms kanaler. På grund av den pågående coronapandemin gör att Design S – Swedish Design Awards 2020 inte kan bjuda in till en gala detta år. Istället presenteras de nominerade och vinnande bidragen i en utställning på Hallvägen 9 i Slakthusområdet den 1-13 december 2020.

EXTERN WEBBPLATS: Design S – Swedish Design Awards

Läs mer om Järvabadet

Uppdaterad