Ny bro och den gamla rivs

Den västra bron var färdigbyggd 1935. Rivningen påbörjas direkt efter att den nya bron öppnas 26 oktober.

När den nya bron invigs betyder det samtidigt att en annan gammal trotjänare går i graven. Direkt efter att den nya bron öppnas påbörjas rivningen av den västra bron och de sista delarna av gamla slussen.

Lars Ericsson, projektledare, Projekt Slussen beskriver det som att när den nya bron tas i bruk går man in i fas två i slussenprojektet.

– Bland annat innebär det att vi stänger av Södermalmstorg som kommer att vara avstängt i princip ända fram till att nya Slussen invigs 2025, säger han.

Vid Södermalmstorg rivs sedan ytskikten upp och här kommer man att schakta bort massor ända ner till i nivå med Stadsgårdsleden. Även delar av tunnelbanans överbyggnad kommer att avlägsnas, ett komplicerat arbete då tågen kommer att fortsätta att gå som vanligt. Arbetet med att avlägsna de övre skikten beräknas pågå ungefär till och med april 2021.

– Det är en utmaning eftersom vi kommer att jobba med grundläggning och pålning väldigt nära tunnelbanan. Men vi har bra erfarenhet från tidigare arbeten nära tunnelbanan vid Ryssgården där vi byggt den tillfälliga tunnelbaneentrén och schaktet vid Katarinavägen.

Här ligger även arkeologerna i startgroparna för att undersöka vad som döljer sig i de olika jordlagren under Södermalmstorg. I hålet byggs sedan grundläggningen till den byggnad som kallas Mälarterrassen och bredvid kommer fortsättningen på Stadsgårdsledstunneln att byggas.

För den sista resten av gamla Slussens brosystem, den västra bron, påbörjas rivningen direkt efter att den nya bron tas i bruk den 26 oktober. Arbetet startar med att överdelen rivs och sedan tar arbeten i vattnet och på kajerna vid. Allt sedan den östra bron revs för snart fyra år sedan, där den nya bron ligger i dag, så har den västra fått ta all trafik.

I vattnet närmast bron pågår arbetet med den nya slusskanalen och sedan påbörjas arbetet med de lågbroar som kommer att förbinda Södermalm med Gamla stan. Över slusskanalen kommer en öppningsbar bro att finnas så att gående och cyklister kan ta sig över den vägen.

Uppdaterad