Start för upprustning av bollplan och ny boulebana i Kerstin Hesselgrens park

I våras visade vi upp hur Kerstins Hesselgrens park i Fruängen kan rustas upp och utvecklas. Detaljarbetet inför byggstarten pågår för fullt. Men redan nu i höst smygstartar vi byggarbetet med att rusta upp parkens bollplan samt anläggning av ny boulebana längs gångstråket mot Långbro park. Detta arbete beräknas vara klart efter årsskiftet.

Bollplan med stängsel och nya målburar

Förutom att den befintliga bollplanen rustas upp tillkommer ett stängsel runt planen och nya målburar. Planen behåller sin ursprungliga placering och den befintliga belysningen behålls.

Ny bouleyta med två banor och flera sittplatser

En ny boulebana placeras intill bollplanen på en yta på ungefär 10 gånger 12 meter. Banan omges av en sarg i trä och får en mittlinje så att två banor skapas. Här placeras också flera sittplatser i form av två mindre sittläktare och parksoffor med armstöd samt bord.

Den nya banan ersätter på sikt den befintliga banan vid parkleken Vippan – men den nya banan planeras vara klar innan den gamla tas bort.

Befintliga träd och gräsytor bevaras

Både bollplanen och bouleytan placeras så att parkens befintliga träd och gräsytor kan bevaras. Den befintliga upptrampade stigen längs skogskanten breddas och beläggs med grus.

Byggstart för parkens resterande delar beräknas starta 2021 och pågå i olika etapper till och med 2023.

Kerstin Hesselgrens park rustas upp

Uppdaterad