Stort intresse för att bygga Hagastadens sista kvarter

Hela 23 bolag har på olika sätt visat intresse för området. Av dessa har följande aktörer gått vidare till steg två i processen för jämförelseförfarandet:

  • AMF Fastigheter AB
  • Besqab Projektutveckling AB
  • Hemsö Fastighets AB
  • Humlegården Fastigheter AB
  • Seniorgården AB – AB Borätt
  • Vasakronan AB
  • Vectura Fastigheter AB

I steg två av jämförelseförfarandet kommer aktörerna att vidareutveckla sin projektidé och presentera den för exploateringskontoret under november.

Exploateringskontorets ledningsgrupp kommer sedan att utse en eller fler aktörer som erbjuds teckna markanvisningsavtal inom västra Hagastaden. Beslut om eventuell markanvisning tas av exploateringsnämnden.

- Det har varit ett stort intresse för västra Hagastaden vilket vi är väldigt glada för, säger Sofi Klingvall, planeringschef Hagastaden, Stockholms stad.

Tanken är att både bostäder och verksamheter ska inrymmas i husen som ligger nära E4/E20 och Värtabanan, och som därför ställer litet speciella krav.

Uppdaterad