Upprustning av Vårbergs idrottsplats möjliggör mer rörelse

Vårbergs IP har fått en ny 11-spelsplan och den tidigare planen har nytt konstgräs. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad

I takt med att Vårberg växer, med fler skolor och bostäder, ökar behovet av idrottsytor i området. Vårbergs idrottsplats rustas upp till en mer komplett idrottsanläggning där fler barn och unga får möjlighet att idrotta. Nu är den första delen av projektet klar – nya konstgräsplaner.

Nya konstgräsplaner och ytor för friidrott

Idrottsplatsen har fått en ny 11-spelsplan i konstgräs, ny belysning och läktare. Den tidigare konstgräsplanen har lagts om och fått nytt konstgräs. Runt en av 11-spelsplanerna finns även en ny löparbana för friidrott.

– Det känns kul att vi nu är klara med första delen i projektet med att utveckla Vårbergs IP. 11-spelsplanerna är mycket uppskattade och används flitigt av skolor och föreningar. Vi har även märkt att den nya löparbanan är mycket populär bland vardagsmotionärerna, säger Ylva Berglund, projektansvarig på fastighetskontoret.

Upprustningen fortsätter

I nästa del av projektet med att rusta upp Vårbergs idrottsplats anlägger Stockholms stad en ny 7-spelsplan i konstgräs och en torrdamm för att fånga upp så kallat 100-årsregn. Magasinet fångar upp vatten som inte rinner undan vid kraftiga skyfall. Att samla regnet i en torrdamm gör också att det renas innan det rinner ut i dagvattenbrunnar och slutligen ut i Mälaren. 7-spelsplanen och torrdammen beräknas bli klara under 2021.

Målet är att vidareutveckla idrottsplatsen till en komplett idrottsanläggning som kan nyttjas av allmänhet, skola, fritidsverksamhet och föreningar. Staden planerar därför även att bygga en ny multihall på idrottsplatsen. Hallen föreslås innehålla bland annat, teknikhall för fotboll, 7-spelsplan med konstgräs, en fullstor idrottshall, boulebanor, möteslokaler och ytor för fritidsverksamhet.

– Upprustningen av Vårbergs idrottsplats är ett stort lyft för föreningslivet och de boende i området. Verksamhetsutbudet ökar ordentligt, vilket möjliggör för fler att röra på sig. Vårbergs idrottsplats blir en mötesplats för barn och ungdomar, men även för besökare över generationsgränserna, säger Robert Sköld, avdelningschef på idrottsförvaltningen.

Beslut om multihallen beräknas antas under 2021.

Utvecklingen av Vårbergs idrottsplats är en del av Fokus Skärholmen.
Fokus Skärholmen

Läs mer om utvecklingen av Vårbergs IP

Uppdaterad