Vad händer under Solnavägen?

Ett större bygg- och anläggningsarbete har nyligen dragit igång i Hagastaden. Det syns knappt alls men är desto viktigare för dig som bor eller verkar i Hagastaden.

Idag hanteras restavfall, matavfall och tidningar från de nybyggda husen, i en temporär sopsugsterminal. Men nu bygger Stockholms stad en större och permanent anläggning under Solnavägen och under delar av det som ska bli det nya torget Hagaplan.

I samband med det arbetet bygger vi även en vägbro ovanpå det blivande utrymmet för sopsugsterminalen. Bron kommer bli 67 meter lång och bäras upp av 20 bropelare.

- En kommer uppfatta bron som en vanlig gata, men byggnadstekniskt är det en bro, berättar Mónica Nunes, byggprojektledare Hagastaden.

Gammal konstruktion med lång hållbarhet
Broar rör sig alltid lite längs ledes, bland annat beroende på temperaturförändringar. Under de senaste 30 åren har det varit vanligt att vägbroar byggts med ett så kallade brolager som tar upp rörelserna och förhindrar att bron knäcks. Brolagren behöver bytas ut ungefär vart 20 år och därför har Stockholms stad valt en konstruktion med ledade bropelare, som fångar upp rörelsen. De är en äldre, sedan länge beprövad och mycket mer hållbar konstruktion, som kommer att hålla hela brons livslängd på 150 år.

-Vi vill inte behöva stänga av tillfarten till sopsugen för återkommande renoveringar, med den här lösningen slipper vi det, säger Mónica Nunes.

Utrymmen för maskiner
Arbetena innebär bland annat att man gjuter en betongplatta och förbereder så kallade tekniska utrymmen under bron. Där kan till exempel mindre maskiner som används för sopning, snöröjning och så vidare, förvaras. Man anlägger också stödmurar och utfyllnad för en tillfällig arbetsgata,som används under tiden bygget pågår.

Klart nästa år
Bron beräknas vara klar tidig höst 2021. Även på denna västra del av gatan Hagaesplanaden, kommer träd att planteras. Den nya permanenta sopsugsterminalen tas enligt planering i drift under andra kvartalet 2022 och beräknas hantera drygt 50 ton avfall i veckan.

Uppdaterad