Hej Lovisa Kihlborg, ny samordnande stadsplanerare för Söderstaden

Lovisa Kihlborg har gedigen erfarenhet av att arbeta med byggnadsprojektering, stadsbyggnad och detaljplanering både på arkitektkontor och inom kommun. I augusti började hon som ny samordnande stadsplanerare för Söderstaden.

Vad ser du för utmaningar för Slakthusområdet?
- Ett av de stora värdena i Slakthusområdet är de bevarade byggnaderna som finns från olika decennier. En utmaning kopplat till dem är att hitta en skala på den nya bebyggelsen som gör att man fortfarande kan uppleva och förstå slakthusområdets historia. En annan utmaning är att skapa en riktigt bra blandstad med dag- och nattbefolkning, där vi får en bra mix av bostäder, kontor, service, kommersiella verksamheter och offentliga rum.

Skiljer sig Slakthusområdet från andra stadsutvecklingsprojekt som du arbetat med?
- Ja, Slakthusområdet är i sin planstruktur så avskuret från omgivningarna, och dessutom är det särskiljande i att det finns bevarat så många kulturbyggnader med olika värden och från olika tidsepoker. Det gör det ännu mer intressant.

Vad är det roligaste med ditt nya uppdrag?
- Det roligaste är nog att vara på plats i Slakthusområdet, och uppleva det vardagsliv som finns där och se hur det utvecklas . Även att lyssna till alla idéer och känna allt engagemang som finns hos alla som jobbar med området, både vi inom staden och alla de fastighetsägare och fastighetsutvecklare som är involverade.

Kortfattat om Lovisa Kihlborgs bakgrund
Lovisa är ny samordnande stadsplanerare för hela Söderstaden och även ansvarig stadsplanerare för planprogrammet för Gullmarsplan och Nynäsvägen. Hon har arbetat i tio år på arkitektkontor med byggnadsprojektering och har därefter arbetat i 16 år med stadsbyggnad i olika former, främst med detaljplanearbete i rollen som konsult åt olika kommuner och byggaktörer. Hon har även varit engagerad i hållbarhetscertifieringar av stadsdelar i flera projekt runt om i Sverige.

Uppdaterad