Små smarta lägenheter markanvisas i Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden

En byggrätt med cirka 8 000 kvm bostadsyta kommer att markanvisas på ön i Kolkajen. Beslut togs i exploateringsnämnden den 12 november. Huset ska byggas med trästomme och kommer att innehålla både publika lokaler med restaurang och café samt gemensamma lokaler för bostadsrättsinnehavarna i bottenvåningen. Markanvisningen går till ett projektbolag som ägs av Among Giants Properties AB och Rico Estate Development AB.

Lägenheterna är små och yteffektiva, med hög takhöjd som skapar möjlighet för sovloft och förvaring. Huset kommer att innehålla ett stort gemensamt vardagsrum, ett café som också erbjuder service och tjänster för de boende. På taket kommer biodling att samsas med solceller enligt det framtagna förslaget.

Nu är nästan 1 000 bostäder av de 1 500 som ska byggas i etappen Kolkajen markanvisade. I och med etappen Kolkajen adderas ytterligare ett antal hållbarhetsaspekter. Lokalgatorna blir i det närmaste bilfria med tillgänglig parkering i närheten, och staden ställer krav på att lägenheterna som byggs till viss del ska vara anpassade efter de olika boendekonstellationer och behov som finns i dagens samhälle. Det kan innebära flexibla bostäder, bokaler eller co-livingkoncept.

Om Kolkajen

Detaljplanen Kolkajen ligger invid vattnet Lilla Värtan och gränsar till Gasverket. 1 500 bostäder ska byggas här samt 11 000 kvadratmeter kommersiella ytor. I området planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en plats för stockholmare att umgås och vistas i. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter.

Projektet Kolkajen har en preliminär och en översiktlig tidplan. Just nu pågår mark och saneringsarbeten och Stockholms stad behöver göra omfattande insatser för att göra marken och även havsbottnen utanför Kolkajen tillgänglig för den framväxande staden. Exploateringskontoret bedömer att granskning av detaljplanen tidigast kan ske under Q2 2021 och ett antagande av planen väntas kunna ske tidigast under Q1 2022.

För de kvarter som nu föreslås markanvisas bedöms byggstart kunna ske år 2029 och inflyttning år 2031. Tiden mellan antagen detaljplan och byggstart beror på de omfattande arbeten som staden ska utföra innan området kan bebyggas.

Kolkajen planeras vara färdigbyggt 2030 och då kommer Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden att ha cirka 7 000 nya bostäder.

Tjänsteutlåtandet (punkt 28) (extern länk). 

Uppdaterad