Stockholms nya byggnadsordning

Kommunfullmäktige antog den 28 september Stockholms nya byggnadsordning. Byggnadsordningen är en del av stadens samlade strategier för Stockholm gestaltning.

Stockholm befinner sig i en av historiens mest expansiva tillväxtperioder. Den omfattande stadsutveckling som pågår kommer innebära att staden förändras. Det gäller både gestaltningen av landskapet och bebyggelsen. Stadsutvecklingen som nu sker skapar möjligheter att förbättra och utveckla stadens alla delar. Samtidigt ska Stockholms karaktär och kulturvärden beaktas och kännas igen för framtiden.

Byggnadsordningen är ett kunskapsunderlag som ger stöd för beslutsfattare, utvecklare, arkitekter och en intresserad allmänhet när Stockholm växer och gestaltas. Den beskriver hur Stockholm som stad har vuxit fram historiskt, om stadslandskapets förutsättningar och stadsdelarnas karaktärer. Den innehåller också vägledningar och processtöd för stadens fortsatta utveckling. Inriktningen är att utveckla staden efter samtida förutsättningar med stöd i kunskap om naturlandskapet och befintlig bebyggelse.

Byggnadsordningen finns att ladda ned som pdf. Den kan även beställas i bokformat och detta göra via mejl till stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se. Ange namn och adress i mejlet.

Stockholms byggnadsordning, (pdf, 18 MB, nytt fönster)

Uppdaterad