År 2020 – en milstolpe för Projekt Slussen

Under lång tid har slussenprojektet handlat om att riva det som varit slitet och förgånget. Och förstärka det som ska vara grunden för nya Slussen. En otacksam uppgift kan det tyckas ibland när det mesta som synts vid bygget under lång tid har varit stora leriga gropar. Dock omtyckta av alla de arkeologer som hittat massor av spännande fynd.

Osynligt för de flesta är nu de över tre tusen pålar, somliga mer än 50 meter långa, som drivits ner till berggrunden för att nya Slussen ska ha en stadig grund att stå på. År 2020 blev därför ett år som markerar lite av en vändning där det allt mer handlar om att bygga upp än att riva ner så här halvvägs in projektet.

Mycket har förstås handlat om den nya bron som seglade in från Kina i mars. Med stor precision kunde den sättas på plats där man under lång tid förberett fundamenten som håller upp den 3400 ton tunga bron. Ankomsten följdes på plats av många precis innan pandemin drabbade oss, vilket innebar att själva invigningen i oktober fick bli digital. Trots det var intresset mycket stort och över 200 000 följde den i direktsändning och fick se H.M. Konungen klippa bandet vid invigningen och tillsammans med barn och barnbarn, H.K.H. Kronprinsessan och H.K.H. Prinsessan Estelle vara de första att promenera över bron mot Gamla Stan.

Brons öppnande innebar också att Katarinavägen är tillbaka och att gropen med sina gångbroar nu är ett minne blott. Under Katarinavägen fortsätter ett intensivt arbete med att färdigställa de gångstråk som leder till den nya bussterminalen och handelsplatsen där vars väggar, golv och tak gjutits under 2020. I Katarinaberget pågår nu de ihållande sprängningarna och vi ser alla fram emot den ankommande våren då de närmar sig sitt slut och när inredningen av den nya bussterminalen ta vid.

Själva hjärtat av Slussen, slusskanalen, den 140 meter långa konstruktionen med sina två parallella avbördningskanaler börjar allt mer ta form. Och intill får fiskarna sin egen kanal att ta sig från Saltsjön till Mälaren nu när den gamla Nils Ericson-slussen från 1850 byggs om. Allt för att bistå fiskarna.

Men än finns lite kvar att riva för att skapa plats för det nya. I och med öppnandet av den nya bron inleddes också rivningen av den västra bron i slutet av året. Den har fått tjäna som enda förbindelse mellan Gamla Stan och Södermalm under den första halvan av byggtiden. På Södermalmstorg påbörjas samtidigt rivningarna och förberedelserna för de nya byggnaderna som kallas Mälarterrassen. Men innan den står klar blir där en ny lerig grop och sannolikt nya möjligheter för arkeologerna att fynda. Det ser vi fram emot.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad