Från oljehamn till ny stadsdel – detta händer i Loudden just nu

Innan Loudden börjar bebyggas 2025, med bostäder, kontor och publika verksamheter ska området planläggas, saneras och byggnader ska rivas, vilket är arbeten som pågår just nu.

Under nästan 100 år har Loudden varit en viktig hamn för transport av olja och bensin i Stockholmsområdet. Nästa år tar Stockholms stad över förvaltningen av området då de sista verksamheterna har avvecklats och containerhamnen flyttat till Norvik. Under året har saneringen påbörjats, ett arbete som kommer ta minst två år beroende på markens tidigare verksamhet och framtida användning. Även rivning av cisterner och ledningar är igång. Flera av byggnaderna kommer att stå kvar, men ett fåtal som är förorenade kommer man behöva riva för att marken under ska kunna saneras.

– Byggnaderna berättar en historia om platsen och vi funderar i nuläget på hur vi ska använda dessa i framtiden, säger Kristin Quistgaard, planeringsprojektchef i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden.

Samtidigt som marken saneras jobbar Stockholms stad med att ta fram ett planprogram för området som utreder förutsättningarna och visionerna. Planprogrammet går ut på samråd under hösten 2021. Under 2021 flyttas även krossverksamheten från Södra Värtahamnen till containerhamnen i Loudden. 

– Något som kanske inte så många vet är att det, på varierande djup, ligger fem stycken bergrum i varierande storlek som har använts till lagring av bensin och olja. Vår önskan är att kunna använda bergrummen på olika sätt och för att få en exakt bild av deras placeringar och utseende kommer vi laserscanna dem under 2021. Exempelvis skulle bergrummen kunna användas till verksamheter inom idrott och teknik eller som garage. Men innan dess behöver bergrummen saneras, avslutar Kristin Quistgaard.

Vill du veta mer om det pågående arbetet i Loudden? Här kan du följa projektet. 

Uppdaterad