Huset Gasklockan genomförs av ny byggaktör

Markanvisningstävlingen för Gasklocka 3 och 4 är avgjord. Vinnare i anbudstävlingen är medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS genom sitt dotterbolag Kärnhem Bostadsproduktion AB. OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare och har sedan tidigare tre markanvisningar i Stockholms stad. Beslut om markanvisningen kommer att tas i exploateringsnämnden den 17 december.

– Intresset för att bygga i Norra Djurgårdsstaden är stort, det understryker resultatet från markanvisningstävlingen. Staden fick in fem anbud från etablerade aktörer. OBOS, som tog hem anbudstävlingen, är en stabil och långsiktig aktör med ambition att vara med i utvecklingen av Stockholm, säger Staffan Lorentz, projektchef i Norra Djurgårdsstaden.

Markanvisningen för Gasklocka 4 gäller cirka 320 lägenheter, en förskola samt lokaler i bottenvåningen. Huset som ska byggas på platsen blir ett landmärke som når cirka 110 meter över havet, och kommer att synas från många platser runt om i Stockholm. Fastigheten ligger på en höjd, mellan de nybyggda husen i Norra Djurgårdsstaden och de kulturhistoriska tegelbyggnaderna i Gasverket.

– Projektet är en del i vår storstadssatsning, där vi bland annat har tre markanvisningar sedan tidigare i Stockholms stad. Vi ser oss inte bara som bostadsutvecklare utan också som samhällsutvecklare, och för oss blir det därför viktigt att både tillvarata de värden som redan finns i området, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning.

Fackverket till Gasklocka 3 kommer att stå kvar och den delen av området planeras för kulturändamål. Det är i detta tidiga skede inte klart med vilket innehåll, men platsen kommer att vara tillgänglig för allmänheten. OBOS målbild är att innehållet ska berika platsen och tillföra något för både boende i området och för besökare.

Projektet har en preliminär tidplan. Detaljplanen är antagen och bolaget kommer att samarbeta kring byggnadens utformning och slutliga gestaltning tillsammans med staden. Vidare pågår undersökning av berget och föroreningssituationen, som ska åtgärdas. Byggstart beräknas till år 2023 och första inflyttning till år 2026.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

Uppdaterad