Innovativ trafikmätning testas i Norra Djurgårdsstaden

Mitt på Bobergsgatan, ungefär vid Bobergsskolan samt vid Bobergsbron kommer det under ett års tid att sitta radarmätare som räknar hur många fordon som passerar och vilken hastighet de har.

Tekniken med radarsensor på gatlampor är en vidareutveckling av att lägga en slang över gatan för mätning. Förhoppningen är att denna data ska kunna berätta om resvanor och bilanvändning i området, men också bli ett viktigt underlag i den fortsatta planeringen och utvecklingen av Stockholms stadsrum.

Den data som genereras planeras att publiceras som öppna och delade data på stadens dataportal.

Projektet är en pilot inom ramen för forskningsprojektet Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden (Connected SRS) som är delfinansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige och drivs av exploateringskontoret i samarbete med bland annat programmet Smart och uppkopplad stad, RISE och S:t Erik kommunikation.

– Skalbarheten och potentialen för att den här tekniken i framtiden ska kunna användas i resten av Stockholms stad är mycket god. Dessutom görs vår studie parallellt med att Stockholms län deltar i en större resevaneundersökning i hela riket, så möjligheterna till stora mängder jämförbara data är utmärkta, säger Alex Jonsson, projektledare för piloten och forskare inom mätteknik på RISE.

Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden (Connected SRS) här => 

Uppdaterad