Panel har tyckt till om Hagastaden

867 personer över hela Stockholm har svarat på en enkät om Hagastaden. Hälften är positiva till stadsutvecklingsprojektet.

Det är första gången som stadens medborgarpanel använts av projekt Hagastaden för att undersöka vad människor tycker om Hagastaden, vad man associerar med projektet och hur man skaffar sig information.

- Vi ser att media är den mesta använda kanalen för att informera sig om projektet. 42% läser i tidningen och 18% informerar sig via TV och radio, säger projektets kommunikationsansvariga Anna Näslund. Det är också roligt att se att 13% av de som arbetar eller studerar i området har besökt stadens utställning om Hagastaden på Solnavägen.

Majoriteten positiv

- Det är också roligt att se att hela 49% är positiva till projektet. 14% är negativt inställda, och den näst största gruppen om 37% är neutrala det vill säga varken positivt eller negativt inställda, säger Anna Näslund.

Tätt, modernt och nytt är de mest använda orden när man ska beskriva området. Det ämne som de flesta är intresserade av är arkitekturen, följt av parker/torg och kollektivtrafik.

Stadens medborgarpanel består av cirka 3500 deltagare över hela staden från 16 år och uppåt. Dessa får svara på frågor kring trafik och stadsutveckling vid några tillfällen per år. Det är Novus som i samarbete med Stockholms stad driver panelen.

Läs hela enkäten här.
Mer information om medborgarpanelen.

Uppdaterad