Nytt utegym och gångväg klara längs med Husarviken

Lagom till jul är nu både utegymmet i Strandparken och gångvägen längs med Husarviken i etapp Brofästet klara och iordningställda.

Grusvägen längs med Husarviken i Brofästet är nu färdigställd efter höstens pågående arbeten. Bryggan och grönytan har blivit iordninggjorda och nya träd är planterade. I och med att gångvägen är klar öppnar vi passagen till Husarviksbron över Husarviken, vilket medför att kopplingen till Nationalstadsparken blir mer tillgänglig. Genom öppningen slipper man nu gå runt Kolkajen för att komma till klaffbron.

Under hösten har byggnationen av ett nytt utegym i Strandparken längs med Husarviksgatan pågått. Och sedan cirka en vecka är gymmet klart för användning. Visst arbete med finplanering kvarstår. Läs mer på projektets webbplats. 

Bostäder, förskolor, kontor och handel i Brofästet

Uppdaterad