dcsimg

Parken Bergtorpskärret öppnar

Nu öppnar vi parken Bergtorpskärret vid Långbrodalsvägen i Långsjö. Varmt välkommen att besöka lekplatsen, bollplanen och skejtbanan.

Klimatsmart och hållbart

Vi har rustat upp parken på ett klimatsmart och hållbart sätt för att ta hand om regnvatten, dagvatten. Regnvatten leds till en dagvattenplantering med växter och träd. Beroende på hur mycket det regnar kan planteringen fyllas med vatten eller torka ut. Planteringen kommer att vara tillgänglig via en spång med belysning.

Levande och attraktiv

Samtidigt har vi gjort parken mer levande och attraktiv. Vi har därför rustat upp lekplatsen, skejtbanan och bollplanen. För att göra parken tryggare och vackrare har den även fått en förbättrad belysning.

Parken utvecklas

Eftersom gräsytorna är nysådda kommer de att vara avstängda fram till sommaren. Under nästa år kommer fler växter och träd att planteras. Ytterligare asfaltering kommer också ske framåt våren.

Upprustningen har finansierats med Stockholms stads medel för klimatinvesteringar, dagvattenlösningen, samt trygghetsskapande åtgärder, belysningen.

Uppdaterad