Vision för utveckling av Gullmarsplan

Utvecklingen av området kring Gullmarsplan och Nynäsvägen är igång. Beslut om att starta programarbete togs i slutet av november 2020. En vision är framtagen för utvecklingen av området.

Visionen utgår från att området kring Gullmarsplan och Nynäsvägen är länken mellan innerstan och Söderstaden. Nedan formuleringar sätter grund för det vidare arbetet. Programsamråd planeras tredje kvartalet 2022. Området planeras färdigt kring år 2040.

Stadsliv och utbud

Gullmarsplan är ett nav för södra Stockholm med ett levande stadsliv dygnet runt. Ett brett utbud av bostäder, arbetsplatser, handel och service i väl gestaltade byggnader och stadsrum inbjuder till att vistas, bo och arbeta i Gullmarsplan.

Gång, cykel och kollektivtrafik

Det är lätt att ta sig till Gullmarsplan och genom området som gående och cyklist. Gullmarsplan är en knutpunkt där det är enkelt att byta trafikslag mellan tunnelbana, tvärbana och buss.

Parker och natur

Gullmarsplan är sammankopplat med de omgivande stadsdelarna Årsta, Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad. Parker, grönområden och vatten upplevs nära. Den gröna kopplingen mellan Årstaskogen och Hammarbyskogen är robust och bidrar till biologisk mångfald.

Projekt i Söderstaden

Läs mer om Söderstaden

Uppdaterad