Tyck till om Fruängen

Under januari och februari 2021 pågår en tidig dialog för att utveckla Fruängens stadsdel. Ambitionen är att skapa förutsättning för fler bostäder, nya centrumfunktioner och bättre kopplingar till omkringliggande områden.

Arbetet med att utveckla stadsdelen Fruängen har påbörjats. Vi vill samla in lokal kunskap om hur stadsdelens torg, grönytor, parker och platser används idag, vad som är uppskattat och hur de som bor eller verkar i Fruängen tycker att de kan utvecklas.

Tyck till och se vad andra tycker. Dina svar är viktiga för det vidare arbetet!

 

Delta i dialogen, Maptionnaires webbplats

 

Dialogen pågår den 11 januari-15 februari 2021. Svaren blir ett viktigt underlag i arbetet mot ett förslag på ett program för stadsutveckling i området. På så sätt är det möjligt att påverka utvecklingen av programmet.

Läs mer om Fruängens utveckling

Uppdaterad