Nu börjar bygget av Järva begravningsplats

I början av 2021 görs de första markarbetena för att utveckla ett naturområde och bygga en begravningsplats vid Granholmstoppen i Akalla. Begravningsplatsen har planerats i många år och vänder sig till alla, oavsett livsåskådning. Under byggtiden kommer området att stängslas in.

De arbeten som ska göras under 2021 är bland annat:

  • Mark för gravar förbereds.
  • Vägar anläggs.
  • Rör för vatten och el dras.
  • En spegeldamm byggs.

Området kommer att vara avspärrat i cirka två och ett halvt år. Det görs för att undvika olyckor och säkra arbetsmiljön. Bilden nedan visar vägar runt området under byggtiden (klicka på bilden för en högupplöst version).

Kyrkogårdsförvaltningen har uppdraget att utveckla naturområdet och bygga begravningsplatsen.

Naturområde och begravningsplats på Järva

Vägar runt Järva begravningsplats etapp 1.
Rosa pilar visa vägar runt byggarbetsplatsen under etapp 1.

Uppdaterad