Programarbete för Spångadalen avslutas

Flygfoto med två områden markerade i färg. Spångadalen i gult och Bromstensgluggen i cerise.
Området Spångadalen är markerat med orange. Bromstensgluggen är markerat med cerise.

I maj 2016 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att påbörja programarbete för Spångadalen. Syftet med programarbetet var att studera hur Tensta, Rinkeby och Bromsten kan kopplas samman på ett fysiskt och socialt hållbart sätt samt pröva möjligheten för bostäder i Spångadalen. Nu avslutas programarbetet.

Under våren 2018 var förslag till utveckling av Spångadalen på samråd och i december 2018 redovisades programsamrådet i Stadsbyggnadsnämnden, som godkände samrådsredogörelsen och beslutade samtidigt om justeringar av förslaget.

Arbetet fortsätter med separata detaljplaner

I det fortsatta arbetet kom stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret fram till att fokus bör läggas vid separata detaljplaner inom området i stället. Förslaget om att avsluta programarbetet för Spångadalen godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 21 december 2020.

Protokoll stadsbyggnadsnämnden 

Samtidigt togs beslut om att fortsätta arbete med detaljplan för Bromstensgluggen, som utgör en del av området. Läs mer om Bromstensgluggen nedan.

Läs mer

Uppdaterad