Så tyckte ni om Trekantsparken

Karta över området kring sjön Trekanten med kluster som visar vilka platser som har pekats ut som favoritplatser i dialogen. Kluster finns på badplatsen i väster. Promenadstråket på sjöns södra sida. Parken vid Liljeholmens centrum. De gröna ytorna på sjöns norra sida. Grönområdet norr om sjön.
Kluster av områden som har pekats ut som favoritplatser

Cirka 1800 personer deltog i dialogen när vi ville veta vad ni tyckte om grönområdet kring sjön Trekanten i Liljeholmen. Synpunkterna tas nu med i det fortsatta arbetet med att utveckla området.

Liljeholmen växer med ett stort antal nya bostäder, arbetsplatser, handel, service och förskolor. När fler flyttar hit behövs också parker och grönområden för promenader, lek och avkoppling. Staden ser nu över hur grönområdet kring sjön Trekanten kan utvecklas för att möta den ökade befolkningens behov.

Mellan 14 augusti och 14 september 2020 genomfördes en digital dialog om grönområdet runt sjön Trekanten. Syftet med dialogen var att samla in kunskap om hur området används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka brister som kan finnas. När svaren sammanställdes visade det sig att cirka 1800 personer deltagit i dialogen och många olika idéer för området har kommit in. I svaren märks att besökare uppskattar grönskan och naturkänslan runt sjön, detsamma gäller de öppna gräsytorna som bjuder in till picknick och andra aktiviteter. Utöver förbättrad belysning och gång- och cykelvägar genom området efterfrågades även bland annat fler badplatser och möjlighet för skridskouthyrning.

Se sammanställningen av synpunkterna här:
Sammanställning dialog Trekantsparken (pdf)

Synpunkterna och förslagen tas nu med i det fortsatta arbetet med utvecklingen av området.

Läs mer om stadsutvecklingsprojekt i området

Uppdaterad