Samråd om Roslagsbanan

15 januari–8 februari genomför Region Stockholm ett tidigt samråd för Roslagsbanan till city.

Samrådet är en del i arbetet med utredningar och studier som ska visa hur utbyggnaden ska ske på bästa sätt. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter på det material som hittills tagits fram och på så sätt påverka framtida planering.

Mer information om projektet och samrådet finns på Region Stockholms webbplats.

Tidigt samråd för Roslagsbanan till city, Region Stockholms webbplats

Fler bostäder i Stockholms stad

Projektet är en del av överenskommelsen i Sverigeförhandlingen 2017. Roslagsbanans förlängning till city gör det möjligt att bygga 500 nya bostäder vid Östra station, på mark som frigörs på nuvarande stations- och spårområde.

Tema bostäder

Uppdaterad