Tyck till om Mellanbergsparkens framtid

Den 25 januari öppnade en tidig dialog om området kring Mellanbergsparken i Hägerstensåsen. Dialogen pågår fram till den 1 mars 2021. Hjälp oss i arbetet mot ett program för områdets utveckling.

Mellanbergsparken och området runt om kommer förändras och utvecklas. Idag ryms här flera funktioner; fotbollsplaner, friluftsbad utegym, förskolor, modulbostäder, simhall med mera. Vissa verksamheter är tillfälliga och andra permanenta.

Inför framtiden vill vi ha din lokala kunskap om hur området används, vad som är viktigt att tänka på och hur du tycker att det kan utvecklas. I programarbetet ska vi till exempel undersöka plats för ny sim- och idrottshall, plats för fler bostäder och utveckla parkfunktionerna.

Delta i dialogen, Maptionnaires webbplats

Dina svar är viktiga för det vidare arbetet!

Dialogen pågår 25 januari-1 mars 2021.

Svaren blir ett viktigt underlag i arbetet mot ett förslag på ett program för stadsutveckling i området. Genom att delta i dialogen är det möjligt att påverka utvecklingen av programmet. Ett programsamråd planeras att genomföras under kvartal 4 2021.

Läs mer om Mellanbergsparken

Uppdaterad