Beslut och milstolpar för Fokus Skärholmen

Ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen. Bild: Wästbygg/NREP

Två spadtag är på gång och flera viktiga beslut har tagits den senaste tiden. Stadsbyggnadsnämnden godkände flera detaljplaner i december 2020, vilket innebär att Fokus Skärholmen nått målet om minst 4000 nya bostäder i stadsdelsnämndsområdet.

Senaste besluten

620 bostäder i Stångholmsbacken (godkänd)

Drygt 600 nya bostäder planeras i området vid Stångholmsbacken. En ny förskola vid Falkholmsgränd och upprustning av park och gator ingår också i projektet som ligger i Vårberg. 

Tidplan:
Projektet var på samråd före sommaren 2019, på granskning i höstas och godkänd i stadsbyggnadsnämnden 10 december 2020. Nästa steg är antagande i Kommunfullmäktige, preliminärt andra kvartalet 2021.

1340 bostäder vid Vårbergsvägen (godkänd)

Vårbergsvägen omvandlas från transportled till gata kantad med stadsbebyggelse. Cirka 1200-1400 nya bostäder, lokaler för centrumändamål, skolor, förskolor och en idrottshall. Planförslaget innebär även att Vårbergs sjukhem bevaras i sin helhet. Där möjliggörs skolverksamhet samt vård - och omsorgsboenden. Planområdet innehåller sedan granskningsskedet även en torrdamm för omhändertagande av skyfall invid Vårbergs idrottsplats.

Tidplan:
Projektet var på samråd hösten 2017, på granskning i höstas och godkänd i stadsbyggnadsnämnden 10 december 2020. Nästa steg är antagande i Kommunfullmäktige, preliminärt andra kvartalet 2021.

700-1200 bostäder vid Ålgrytevägen (start PM)

Ett nytt bostadsområde planeras vid Ålgrytevägen, nära till Bredängs centrum, tunnelbana, parker, natur och idrottsplatser. Ellevio gräver ner en kraftledning och det ger plats för bebyggelse. Området kan rymma cirka 700-1200 lägenheter och en ny förskola med åtta avdelningar.

Tidplan:
Beslut om Start PM fattades i stadsbyggnadsnämnden den 10 december och samråd planeras om ett år. 

Två spadtag i närtid

Vårfrugillet

Åke Sundvall och Heba bygger 120 lägenheter vid Ålgrytevägen i Bredäng. Ett första spadtag tas nästa vecka där bland annat Karin Ahlzén och Joakim Larsson medverkar. Bild från projetet "Panorama" nedan.

Vårbergstoppen

De senaste två åren har vi utfört förberedande arbeten omkring det nya bostadskvarteret vid Vårbergstoppen och Vårbergsvägen. Nu tillträder byggaktörerna. Åke Sundvall, NREP och Wästbygg ansvarar för att uppföra flerbostadshus, ungdomsbostäder och radhus. I veckan filmas första gjutningen.

Nyckelhändelser i år

  • Samråd för Aspholmen
  • Granskning av Konduktören
  • Granskning av Sätra centrum
  • Vårbergstoppen (parken) är klar

Prenumerera gärna på Fokus Skärholmens nyhetsbrev om du vill få de senaste nyheterna till din e-postadress.

växer.stockholm/prenumerera

Läs mer:

Frågor?

Karin Ahlzén

Projektsamordnare Fokus Skärholmen, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad